Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

MUDr. Ingrid Štefanková

Pondelok: 07:00 – 14:00
Utorok: 07:00 – 14:00
Streda: 07:00 – 14:00
Štvrtok: 07:00 – 14:00
Piatok:

Ukončila Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2001 atestovala  v odbore vnútorné lekárstvo I. st. a v roku  2014 v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Pracovala na FRO UNB Ružinov kde vykonávala komplexnú starostlivosť o pacientov na lôžkovom oddelení, ambulancii a ako konziliárny lekár.
Venuje sa diagnostike, liečbe a prevencii vertebrogénnych ochorení, skolióz, chybného držania tela, osteoporózy, ortopedických a traumatologických pacientov, pacientov s degeneratívnymi zmenami - koxartrózou, gonartrózou, po implantácii TEP, po úrazoch a rôznych fraktúrach, predoperačnú prípravu, pooperačnú a poúrazovú liečbu, ako aj neurologických a reumatologických pacientov. Pri práci využíva techniky myoskeletálnej medicíny, kinesiotaping, aplikuje laseroterapiu.

Pracovné skúsenosti:

1998 – 2002   Interné oddelenie, NsP Malacky
2004 – 2005   ODCh, Špecializovaná geriatrická nemoc. Podunajské Biskupice
2005 – 2006   Klinika geriatrie SZU, FNsP Podunajské Biskupice
2006 – 2017   Fyziatricko-rehabilitačné odd., UNB Nemocnica
2018 – AGEL  Clinic Bratislava, lekár Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Vzdelávanie:

 • Kurzy manuálnej terapie, mobilizačné techniky, manipulácie, mäkké techniky
 • Kurz v laseroterapii
 • Kurz KinesioTaping
 • Neodkladná podpora životných funkcií
 • Rozšírená neodkladná podpora životných funkcií
 • Základná a neodkladná resuscitácia a automatická externá defibrilácia
 • Preventívna medicína v kontexte súčastnosti
 • Refresh kurz fyzikálnej terapie – Odborný kurz Spoločnosti myoskeletálnej medicíny
 • Funkčné poruchy chrbtice z pohľadu RHB a ortopedicko – protetickej starostlivosti
 • Nové liečebné a technologické postupy liečby skolióz
 • Rehabilitácia v kardiológii
 • Autoreflexné zapojenie hlbokého stabilizačného systému u dospelých
 • Aktuálne trendy v diagnostike neuromuskulárnych a muskuloskeletálnych ochorení
 • Kurz DNS - Šport I.
 • Kurz DNS  A - Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa

V našej ambulancii poskytujeme komplexnú rehabilitačnú starostlivosť vrátane elektroliečby, ultrazvuku a terapeutického laseru. V terapii si pomáhame kineziotapingom, sballmi a ďalšími rehabilitačnými pomôckami. Terapiu u nás môžu navštevovať aj deti od 3 rokov s vrodenými alebo získanými poruchami pohybového aparátu vrátane nesprávneho držania tela a skolióz.

Pri terapii kladieme dôraz na individuálny prístup s aktívnou spoluprácou klienta. Podrobnou diagnostikou postury a pohybu neodstraňujeme iba následky, ale aj príčinu ochorenia.

Vzťahy so zdravotnými poisťovňami

VŠZP Dôvera Union
áno áno áno

FLBR