O Preventívnom centre

Preventívne centrum AGEL Clinic je súkromné zdravotnícke zariadenie lokalizované v budove Ružinovskej polikliniky. Špecifikom centra je preventívna ambulantná starostlivosť pod jednou strechou s dôrazom na manažment pacienta. Prevencia znižuje pravdepodobnosť vzniku závažných ochorení, pričom k jej kľúčovým úlohám patria podrobná anamnéza a dôkladná diagnostika. Pri komplexnom i špecializovanom posúdení zdravotného stavu sa preto sústredíme na dôsledné vyšetrenia, či už klinického, ako aj laboratórneho charakteru. Súčasťou našej zdravotnej starostlivosti sú aj funkčné vyšetrenia so zámerom poskytnutia adresného a účinného riešenia ťažkostí.

Informačná brožúra

Preventívne centrum AGEL Clinic

 

Čo ponúkame

  • Manažment pacienta
  • Partnerský dialóg
  • Rýchle termíny
  • Preventívne programy
  •  Pracovnú zdravotnú službu
  • Diskrétnosť
  • Adresné riešenie zdravotného stavu
  • Spoluprácu odborníkov