Neurochirurgia, spinálna chirurgia

Ordinačné hodiny, prevádzková doba, zmluvné poisťovne

MUDr. Martin Sedliak (sestra: Andrea Hollá)

Pondelok:
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 13:00 - 18:00
Štvrtok:
Piatok: 08:00 - 15:30
VŠZPDôveraUnion
ánonieáno
Viac informácií o lekárovi

MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD. (sestra: Andrea Hollá)

Pondelok:
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 13:00 - 18:00
Štvrtok:
Piatok: 08:00 - 15:30
VŠZPDôveraUnion
ánonieáno
Viac informácií o lekárovi

MUDr. Tomáš Matuška (sestra: Andrea Hollá)

VŠZPDôveraUnion
nienienie
Viac informácií o lekárovi

Neurochirurgia  je rýchlo sa rozvíjajúci medicínsky odbor, v ktorom sa v posledných rokoch dosiahli významné úspechy v operačnej liečbe ochorení  chrbtice. Inovatívne  operačné techniky  znamenajú  prínos pre pacientov s degeneratívnymi ochoreniami chrbtice, krčných aj driekových segmentov, s poruchou zodpovedajúcich nervových štruktúr. Poškodenia medzistavcových platničiek   sú dnes výrazne zastúpené vo všetkých vekových skupinách populácie. Vďaka  najmodernejším miniinvazívnym operačným metódam, ktoré znižujú rozsah sprievodného poškodenia tkanív počas operácie  a  zároveň  skracujú dobu rekonvalescencie,  vieme dnes väčšinu z týchto ochorení efektívne liečiť.

Naše pracovisko spinálnej chirurgie umožňuje  pacientom s problémami chrbtice absolvovať  operácie s minimálnym zásahom do operovaných tkanív (minimally invasive spine surgery – MISS). Ich cieľ je  uvoľniť tlak na nervové štruktúry a  následne rekonštruovať osový aparát chrbtice.  Operačným výkonom dosiahneme minimalizáciu, alebo úplné odstránenie  bolesti, ako aj zlepšenie  funkcie nervového systému.  Výhodou minimálne invazívnych operácií sú malé  krvné straty, nižšia intenzita pooperačných bolestí,  včasná mobilizácia a  skrátenie doby rekonvalescencie. Významný je tiež lepší  kozmetický efekt v mieste operačného výkonu, vyplývajúci z malého zásahu do kožného krytu.

Typ výkonu:

Operačné výkony v celkovej anestézii na nadštandardne vybavenom lôžkovom neurochirurgickom  oddelení. Implantáty používané pri inštrumentovaných operáciách sú plne hradené zdravotnou poisťovňou.

Dĺžka operácie -  závislá od typu a rozsahu  operačného výkonu hodiny. Priemerné trvanie   je 3 hodiny.

Pooperačný priebeh:

  1. včasná mobilizácia a  vertikalizácia do 48 hodín
  2. rehabilitácia zahájená už na prvý pooperačný deň
  3. priemerné trvanie  hospitalizácie je 5 dni
  4. Prvá ambulantná kontrola po 6 týždňoch
  5. Nasledujúce ambulantné kontroly  s RTG vyšetrením  po 6 a 12 mesiacoch

Neurochirurgia, spinálna chirurgia