Neurochirurgia, spinálna chirurgia

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

MUDr. Martin Sedliak

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok: 8.30 – 12.30
Piatok:

Po ukončení lekárskeho štúdia na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine som od roku 2009 začal pracovať na Neurochirurgickej klinike Ústrednej Vojenskej Nemocnice v Ružomberku.  Po získaní praxe v neurochirurgií som sa postupne profiloval na spondylochirurgické výkony. Pod odborným dohľadom MUDr. Petra Durného PhD. najmä s využívaním menej invazívnych techník operovania. Absolvoval som viaceré zahraničné kurzy vrátane peroperačného monitorovania neurologických funkcií, operačného riešenia traumatického poškodenia,  nádorového a degeneratívneho ochorenia chrbtice. V roku 2016 som získal špecializáciu v odbore neurochirurgia. Od roku 2017 som bol co-investigator medzinárodnej štúdie vyhodnocujúcej menej invazívne fúzne operácie driekovej chrbtice a od roku 2020 ako hlavný investigátor. Taktiež som sa zúčastnil medzinárodných svetových kongresov zaoberajúcich sa problematikou chrbtice v Singapure a Toronte. Bol som aktívnou súčasťou zakladajúceho tímu novovznikajúceho neurochirurgického pracoviska - Neurochirurgického oddelenia Univerzitnej nemocnice Bratislava v Ružinove, na ktorom od roku 2019 aktuálne pracujem.  


Členstvo:

 • Slovenská neurochirurgická spoločnosť
 • Slovenská spondylochirurgická spoločnosť
 • AO Spine

Profesijná prax a študijné pobyty:

 • 2009 – 2019       Neurochirurgická klinika Ústrednej Vojenskej Nemocnice v Ružomberku
 • 2017 – dnes       Špecializovaná nemocnica AGEL Clinic Bratislava
 • 2019 – dnes       Neurochirurgické oddelenie Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov 
 • 2010      NIM ECLIPSE Training course (Praha)
 • 2011      Master Spine Symposium Trauma and Tumor Spine (Portomaso, Malta)
 • 2012      Neurosurgery Procedures Wet Lab and Live Surgery (Budapesť)
 • 2013      Spine Navigation Training (Ružomberok)                                                                                          
 • 2013      AO Spine Primary Tumors and Metastatic Disease (Praha)
 • 2015      Degenerative Spine Solutions – Adult Deformity Course (Barcelona)
 • 2016      špecializácia v odbore neurochirurgia
 • 2017      Co-investigator in MASTERS -D 2 STUDY
 • 2018      Global Spine Congress Participant - Singapore
 • 2019      Global Spine Congress Participant - Toronto 

Neurochirurgia  je rýchlo sa rozvíjajúci medicínsky odbor, v ktorom sa v posledných rokoch dosiahli významné úspechy v operačnej liečbe ochorení  chrbtice. Inovatívne  operačné techniky  znamenajú  prínos pre pacientov s degeneratívnymi ochoreniami chrbtice, krčných aj driekových segmentov, s poruchou zodpovedajúcich nervových štruktúr. Poškodenia medzistavcových platničiek   sú dnes výrazne zastúpené vo všetkých vekových skupinách populácie. Vďaka  najmodernejším miniinvazívnym operačným metódam, ktoré znižujú rozsah sprievodného poškodenia tkanív počas operácie  a  zároveň  skracujú dobu rekonvalescencie,  vieme dnes väčšinu z týchto ochorení efektívne liečiť.

Naše pracovisko spinálnej chirurgie umožňuje  pacientom s problémami chrbtice absolvovať  operácie s minimálnym zásahom do operovaných tkanív (minimally invasive spine surgery – MISS). Ich cieľ je  uvoľniť tlak na nervové štruktúry a  následne rekonštruovať osový aparát chrbtice.  Operačným výkonom dosiahneme minimalizáciu, alebo úplné odstránenie  bolesti, ako aj zlepšenie  funkcie nervového systému.  Výhodou minimálne invazívnych operácií sú malé  krvné straty, nižšia intenzita pooperačných bolestí,  včasná mobilizácia a  skrátenie doby rekonvalescencie. Významný je tiež lepší  kozmetický efekt v mieste operačného výkonu, vyplývajúci z malého zásahu do kožného krytu.

Typ výkonu:

Operačné výkony v celkovej anestézii na nadštandardne vybavenom lôžkovom neurochirurgickom  oddelení. Implantáty používané pri inštrumentovaných operáciách sú plne hradené zdravotnou poisťovňou.

Dĺžka operácie -  závislá od typu a rozsahu  operačného výkonu hodiny. Priemerné trvanie   je 3 hodiny.

Pooperačný priebeh:

 1. včasná mobilizácia a  vertikalizácia do 48 hodín
 2. rehabilitácia zahájená už na prvý pooperačný deň
 3. priemerné trvanie  hospitalizácie je 5 dni
 4. Prvá ambulantná kontrola po 6 týždňoch
 5. Nasledujúce ambulantné kontroly  s RTG vyšetrením  po 6 a 12 mesiacoch

Vzťahy so zdravotnými poisťovňami

VŠZP Dôvera Union
nie nie nie

Neurochirurgia, spinálna chirurgia