Syndróm karpálneho tunela

Príznaky:

  • tŕpnutie a necitlivosť prstov ruky
  • nočné bolesti v ruke
  • atrofia svalstva palcového bruška

Liečba:

  • konzervatívna (kľudový režim, dlahovanie, B-vitamíny, zmena práce)
  • operačná (15minut v lokálnej anestéze)

Syndróm karpálneho tunela, nazývaného aj zápästný syndróm je jedno z najčastejšie sa vyskytujúcich nervovo - útlakových ochorení ruky. Toto ochorenie býva často spôsobené pravidelným preťažovaním zápästia ruky (napríklad neprimeranou manuálnou prácou) alebo jednotvárnymi opakovanými činnosťami (ako napr. práca s počítačom, pásová výroba). Ženské pohlavie je postihnuté častejšie. Príčinami sú jednostranná – pre ruku namáhavá práca, obdobie prechodu, vrodená predispozícia úzkeho karpálneho tunelu, tehotenstvo.

 Pri tomto ochorení dochádza v dôsledku zhrubnutia šliach a ich obalov k zúženiu priestoru karpálneho tunela. Na nerv ruky je tak vyvíjaný neustály útlak spôsobujúci pocit bolesti a tŕpnutia prstov prvého až štvrtého prsta. Taktiež môže byť znížená citlivosť prstov ako aj zhoršená jemna motorika ruky. Pacienti sa často budia nadránom s bolesťami ruky.

Operačné riešenie indikuje a odporučí vždy neurológ na základe EMG vyšetrenia.

Pred operáciou

Na operáciu syndrómu karpálneho tunela stačí lokálna anestézia. Okrem obvyklých predoperačných vyšetrení, nemusí pacient absolvovať žiadnu špeciálnu prípravu. Lekár však musí byť, ako pri všetkých chirurgických zákrokoch, informovaní o prípadných zdravotných problémoch, užívaní liekov, alebo o alergiách, ktorými by mohol pacient trpieť. V prípade, že pacient berie protizápalové lieky alebo lieky na riedenie krvi, mal by tieto pred samotnou operáciou pre istotu vysadiť alebo po dohode s lekárom aspoň obmedziť ich dávkovanie.

 Priebeh operácie

Samotná operácia syndrómu karpálneho tunela sa robí v lokálnej anestéze a takzvanom bezkrvnom prostredí. To preto, aby krv chirurgovi neprekážala pri operácii. Pred zákrokom je preto pacientovi turniketom zastavený prívod krvi do dlane. Následne sa rezom v dlani uvoľní nerv.  

Po operácii

Syndróm karpálneho tunela spadá pod takzvanú jednodňovú chirurgiu a pacient sa tak môže vrátiť zo zákroku domov v ten istý deň. Krátko po operácii môže pacient cítiť bolesť a vyskytnúť sa môžu aj opuchy a modriny v mieste operácie. Na zmiernenie bolestí pomáha zdvihnúť operovanú ruku nahor a riešením sú tiež lieky proti bolesti. Operačná rana musí byť v sterilnom prostredí, až do chvíle, kým pacientovi odstránia stehy. To býva väčšinou dva týždne po samotnej operácii. S rehabilitáciou lekári odporúčajú začať deň po operácii. Objaviť sa môže aj slabšie krvácanie z pooperačnej rany, ale včasná rehabilitácia je mimoriadne dôležitá, aby nevznikli zrasty medzi šľachami. Rekonvalescencia trvá 4-6 týždňov.

Komplikácie

Hlavnou možnou komplikáciou je nekompletné uvoľnenie útlaku nervu, ktoré môže znamenať pretrvávanie symptómov. Medzi bežné komplikácie spojené s každou operáciou patrí infekcia a krvácanie.