Reumatológia

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

MUDr. Janka Krahulcová

Pondelok:
Utorok:
Streda: 07:00 - 14:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok:

V priebehu profesionálnej praxe som poskytovala zdravotnú starostlivosť na internom oddelení a v reumatologickej ambulancii Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Určitý čas som sa venovala diagnostike a liečbe cudzokrajných chorôb. Mám atestáciu prvého stupňa z vnútorného lekárstva a atestáciu z reumatológie. 

Profesionálna prax

  1. 1977 - 1980 Interné oddelenie, NsP Považská Bystrica, sekundárna lekárka
  2. 1980 - 1991 II. Interná klinika, UN Bratislava Mickiewiczova, sekundárna lekárka
  3. 1991 - 2014 II. interná klinika, UN Bratislava, Mickiewiczova, reumatologická ambulancia
  4. 2004 - 2013 Reumatologická ambulancia - Poliklinika cudzokrajných chorôb, Sasinkova
  5. 1998 9 týždňová stáž v Nagasaki v Japonsku na Univerzitnej klinike Cudzokrajných chorôb

MUDr. Katarína Sisol

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok:
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok:
  • Ukončila štúdium v roku 2002 na Lekárskej fakulte Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Prvý rok ako absolvent strávila cirkuláciou na základných oddeleniach Nemocnice sv. Jakuba v Bardejove
  • V rokoch 2003-2007 pracovala na internom oddelení v nemocnici v Tepliciach v Čechách ako lekár lôžkového oddelenia a príjmovej ambulancie
  • V roku 2005 získala atestáciu 1. stupňa z interného lekárstva a v roku 2007 krátko pôsobila ako vedúca lekárka jedného z lôžkových oddelení. Neskôr stážovala a následne v roku 2007 získala stále pracovné miesto v Reumatologickom ústave v Prahe. Pracovala na lôžkovom oddelení, aj v ambulantnej časti a tiež bola účastná viacerých klinických hodnotení.
  • V roku 2010 získala špecializáciu z reumatológie a tiež spôsobilosť z vnútorného lekárstva na základe doplnenia praxe na 1. Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe (ekvivalent európskej atestácie)

Pravidelne sa zúčastňuje česko-slovenských aj svetových kongresov, opakovane aj s aktívnou účasťou a absolvovala kurz artrosonografie. Publikovala niekoľko článkov v českých lekárskych časopisoch a je spoluautorom aj niektorých zahraničných publikácií.

Súhrn profesionálnej praxe: 

2002-2003 Nemocnica Sv. Jakuba Bardejov
2003-2007 Interné oddelenie Nemocnica Teplice v Čechách
2007-2017 Reumatologický ústav Praha

 


Reumatologická ambulancia

Zabezpečujeme  komplexnú zdravotnú  starostlivosť pri zápalových ochoreniach pohybového aparátu. Poskytujeme  reumatologické vyšetrenie na  diferenciálnu diagnostiku príčin  zápalového ochorenia svalov a kĺbov, následnú  farmakologickú liečbu vrátane liečby v infúznom stacionári, zaradenie do rehabilitačného programu s individuálne pripraveným programom. Výhodou je možnosť vykonania konzultácie s ostatnými špecialistami iných medicínskych odborov na  našom pracovisku.  V  komplikovaných prípadoch sprostredkujeme vyšetrenie a hospitalizáciu v NÚRCH Piešťany.

V indikovaných prípadoch  navrhneme zdravotnej poisťovni pacienta, aby absolvoval niektorý z typov kúpeľnej liečby.

Seniorom a pacientom s osteoporózou zabezpečíme denzitometrické vyšetrenie a preventívne cvičenie s poučením o správnom stravovaní a vhodných pohybových aktivitách.

Vzťahy so zdravotnými poisťovňami

VŠZP Dôvera Union
áno áno áno

Reumatológia

Reumatológia