O nás

Certifikáty

AGEL Clinic  je tiež držiteľom certifikátu kvality ISO 9001, ISO 14 001 a ISO 45001

AGEL Clinic, špecializovaná nemocnica v Bratislave, získala certifikát kvality ISO 9001, ISO 14 001 a ISO 45001. Získanie certifikátov si vyžadovalo intenzívnu prípravu počas celého roka. Certifikát kvality, ktorý bol udelený spoločnosťou SGS Slovakia s.r.o., je platný do 19. januára 2024 a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov.

Zámerom politiky Integrovaného systému manažérstva (ISM) je zvyšovanie funkčnosti a efektívnosti integrovaného systému riadenia kvality a environmentu zavedeného v zmysle medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, plnením príslušných platných právnych národných a medzinárodných predpisov a iných požiadaviek.

Cieľom politiky je uspokojovanie potrieb pacientov, minimalizovanie negatívnych dopadov na životné prostredie, prevencia znečisťovania a neustále zlepšovanie efektívnosti integrovaného manažérskeho systému kvality. Jej obsahom je viacero zložiek, ktorým sa prikladá dôležitosť, a to:

 1. Trvalé zabezpečenie kvality poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti a zvyšovanie spokojnosti pacientov
   
 2. Prehlbovanie spolupráce s dodávateľmi tak, aby výsledkom nákupu bola kvalita dodávok
   
 3. Zvyšovanie produktivity s cieľom byť úspešnou, stabilnou a konkurencie schopnou organizáciou poskytujúcou služby zdravotnej starostlivosti na trhu
   
 4. Neustále vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie ich kvalifikačných predpokladov pre výkon ich činnosti s cieľom zvýšiť ich povedomie a zodpovednosť v oblasti kvality a ochrany životného prostredia
   
 5. Zlepšovanie vplyvu na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj pracovné podmienky zamestnancov, hlavne v rámci nakladania s odpadmi a znižovania spotreby energií.
   
 6. Zvyšovanie funkčnosti a efektívnosti integrovaného systému manažérstva kvality a   environmentu zavedeného v zmysle medzinárodných noriem ISO 9001 a ISO 14001, plnením príslušných platných  právnych  národných  a  medzinárodných  predpisov iných požiadaviek.

AGEL Clinic je špecializovaná nemocnica v Bratislave so zameraním na ochorenia pohybového ústrojenstva, športovú medicínu, jednodňovú chirurgiu a mnoho ďalších špecializovaných odborov. Disponuje tímom skúsených odborníkov a priestory nemocnice sú vysoko nadštandardné.


Certifikáty: