Digitálny röntgen

Ordinačné hodiny, prevádzková doba, zmluvné poisťovne

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 16:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 16:00
Piatok: 07:00 - 16:00

Mgr. Martina Strižencová

VŠZPDôveraUnion
nienienie
Viac informácií o lekárovi

VŠZP Dôvera Union
áno áno áno

Rádiologické pracovisko je vybavené modernou zobrazovacou diagnostickou technikou s digitalizovaným výstupom pre archivovanie  a následné  spracovanie obrazových dát, čo umožňuje do značnej miery znižovať zdravotné riziká  spojené s RTG ožiarením, skvalitňuje a zrýchľuje uchovávanie a prenos dát priamo k lekárovi indikujúcemu  dané vyšetrenie, alebo na ktorékoľvek pracovisko pre potreby konzultácie.  (systém PACS). Na diagnostické zobrazovanie používame najmodernejšiu techniku takzvanej  priamej digitalizácie.

Pracovisko je vybavené najmodernejším  skiagrafickým prístrojom:

DX-D 300 Agfa HealthCare N.V. - je integrovaný röntgenový systém pre digitálnu rádiografiu;

Systém je doplnený stojanom DX Full Leg Full Spine Stand, ktorý slúži na zobrazenie celej chrbtice a dolnej končatiny (na jednej röntgenovej snímke) pomocou spájania viacerých röntgenových snímok špeciálnym softvérom.

Z konvenčnej rádiodiagnostiky ponúkame odborné vyšetrenia:

  • RTG vyšetrenie  hrudníka
  • vyšetrenie jednotlivých častí skeletu
  • komplexnej  snímky celej chrbtice.
  • Vykonávame všetky typy štandardných projekcií,  ako aj neštandardných projekcií podľa individuálnej požiadavky indikujúceho lekára.

Poskytujeme výdaj digitálnej obrazovej informácie v dátovom formáte DICOM napr. na CD, DVD.

Pracovná doba: 7,00 hod. – 15,30 hod.

Na skiagrafické vyšetrenie sa netreba objednať osobne, vyšetrenia vykonávame priebežne v rámci kapacít pracovnej doby pracoviska.

Anesteziológia

Anesteziológia