Digitálny röntgen

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 16:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 16:00
Piatok: 07:00 - 16:00

Bc. Viktória Szabóová

  • Vyštudovala som gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne.
  • 2012- 2015 – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, odbor rádiologická technika (Bc.)
  • 2015- 2017- Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ústav zdravotníckych disciplín, odbor verejné zdravotníctvo (Mgr.)

Priebeh zamestnaní:

  • jún 2015 - september 2015 - FN Trenčín, rádiodiagnostické oddelenie
  • september 2015 - október 2015 - UNB Staré Mesto, rádiodiagnostické oddelenie
  • november 2015 - súčasnosť - AGEL Clinic, rádiodiagnostické oddelenie

VŠZP Dôvera Union
áno áno áno

Rádiologické pracovisko je vybavené modernou zobrazovacou diagnostickou technikou s digitalizovaným výstupom pre archivovanie  a následné  spracovanie obrazových dát, čo umožňuje do značnej miery znižovať zdravotné riziká  spojené s RTG ožiarením, skvalitňuje a zrýchľuje uchovávanie a prenos dát priamo k lekárovi indikujúcemu  dané vyšetrenie, alebo na ktorékoľvek pracovisko pre potreby konzultácie.  (systém PACS). Na diagnostické zobrazovanie používame najmodernejšiu techniku takzvanej  priamej digitalizácie.

Pracovisko je vybavené najmodernejším  skiagrafickým prístrojom:

DX-D 300 Agfa HealthCare N.V. - je integrovaný röntgenový systém pre digitálnu rádiografiu;

Systém je doplnený stojanom DX Full Leg Full Spine Stand, ktorý slúži na zobrazenie celej chrbtice a dolnej končatiny (na jednej röntgenovej snímke) pomocou spájania viacerých röntgenových snímok špeciálnym softvérom.

Z konvenčnej rádiodiagnostiky ponúkame odborné vyšetrenia:

  • RTG vyšetrenie  hrudníka
  • vyšetrenie jednotlivých častí skeletu
  • komplexnej  snímky celej chrbtice.
  • Vykonávame všetky typy štandardných projekcií,  ako aj neštandardných projekcií podľa individuálnej požiadavky indikujúceho lekára.

Poskytujeme výdaj digitálnej obrazovej informácie v dátovom formáte DICOM napr. na CD, DVD.

Pracovná doba: 7,00 hod. – 15,30 hod.

Na skiagrafické vyšetrenie sa netreba objednať osobne, vyšetrenia vykonávame priebežne v rámci kapacít pracovnej doby pracoviska.

Anesteziológia

Anesteziológia