Ganglión je nezhubná cysta naplnenú väzkým obsahom, ktorá vzniká vyklenutím kĺbneho púzdra, s ktorým vo väčšine prípadov aj súvisí. Jej obsahom je kĺbny maz. Môže vznikať aj z obalov šliach. Galnglión vzniká buď postupne niekoľko mesiacov, alebo náhle. Vyskytuje sa častejšie u žien medzi 20. a 40.-tym rokom. Vo väčšine prípadov je lokalizovaný na zadnej ploche zápästia, ale nie je zvláštnosťou jeho lokalizácia aj na prednej ploche zápästia a na prstoch. Obyčajne je dobre viditeľný a hmatný ako elastická pohyblivá rezistencia, niekedy bolestivá na pohmat. Môže spôsobovať bolestivosť a slabosť ruky pri určitom pohybe. Počas rastu dochádza často k ich prasknutiu a opätovnému vytvoreniu. Liečba galgliónov je operačná. Aj napriek odbornému ošetreniu gangliónu môže dôjsť k jeho recidíve.

Operácia gangliónu

Popis výkonu:

Ganglión je nezhubný nádor mäkkých častí, ktorého pôvod je väčšinou v šľachových pošvách alebo kĺbnych púzdrach. Klinicky ide o podkožné zdurenie, ktoré je vo väčšine prípadov elastickej konzistencie, pevne fixované k spodine, obsahujúce rôsolovitú, číru a viskóznu tekutinu. Niekedy však ganglión môže byť tuhý, až imponuje dojmom kostného výrastku. Najčastejšie sa vyskytuje na dorzálnej strane zápästia, v oblasti proximálneho falangu alebo distálneho interfalangeálneho kĺbu. Gangliá môžu byť bolestivé (najmä pri ich prvom výskyte), môžu meniť svoju veľkosť aj tvar, niekedy môžu dokonca úplne zmiznúť. V závislosti od veľkosti a lokalizácie môžu obmedzovať pohyb ruky alebo prstov. Špecifická príčina vzniku ganglia doposiaľ nebola dokázaná. Ganglión sa môže okrem iného objaviť v súvislosti s traumatickým mechanizmom, degeneratívnym ochorením tkanív v okolí kĺbu alebo šľachovej pošvy (napr. reumatoidná artritída atď.).

Predoperačná príprava:

Operácia nevyžaduje špeciálnu prípravu. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín).

Operácia:

Operačný zákrok sa realizuje najčastejšie v miestnom alebo zvodovom znecitlivení. Anestézia sa aplikuje injekčne priamo do miesta operácie, prípadne cielene k nervom v oblasti zápästia alebo pazuchy (zvodové znecitlivenie). Aby sa zabránilo krvácaniu počas operácie, táto operácia sa vykonáva pri zaškrtení hornej končatiny manžetou. Táto manžeta môže pri dlhšie trvajúcej operácii spôsobiť bolesť tak, že je nutné ju uvoľniť ešte pred koncom operačného zákroku. Pri samotnej operácii sa rôzne vedenými kožnými rezmi nad útvarom chirurgicky odstraňuje - extirpuje ganglión súčasne s častou kĺbneho púzdra, resp. šľachovej pošvy z ktorej ganglion vyrastá.

Pooperačná starostlivosť:

Pri bolesti analgetiká. Pooperačne je nutná zvýšená poloha (elevácia) operovanej končatiny, ktorá zmierňuje bolesť a zmenšuje opuch. Ruku treba polohovať v dlahe 21 dní po operácii, v závislosti od lokalizácie a veľkosti ganglia.

Komplikácie operácie:

Vo všeobecnosti je pravdepodobnosť výskytu komplikácii priamo úmerná prítomnosti rizikových faktorov (napr. pokročilý vek, diabetes mellitus, ateroskleróza, choroby srdca a pľúc, nesprávna životospráva, obezita, fajčenie, väčší rozsah operačného výkonu).

Medzi všeobecné komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri akejkoľvek operácii, patrí krvácanie počas a po operácii, infekcia, roztrhanie operačnej rany, predlžené hojenie rany, tvorba hypertrofických až keloidných jaziev, alergická reakcia na dezinfekciu, použité lieky alebo na šicí a obväzový materiál. Pri vážnych komplikáciách môže byť potrebná opakovaná operácia.

Medzi špecifické komplikácie extirpácie ganglia môžeme zaradiť napr. poškodenie kožných nervov, ktoré je väčšinou reverzibilné. Dôsledkom ich poškodenia býva prevažne dočasné alebo výnimočne aj trvalé mravenčenie, pálenie, brnenie a obmedzená citlivosť v operovanej oblasti, resp. prstov alebo ruky. Napriek tomu, že chirurgická liečba je považovaná za najefektívnejšiu, ganglión sa môže znovu objaviť. Chirurgický zákrok nerieši totiž príčinu, ale iba následok. Percento recidív sa v literatúre udáva okolo 10 %. Prevencia vzniku nie je známa. Pri operácii v zanedbanom a v pokročilom štádiu ochorenia a po rozsiahlejších výkonoch nemožno vylúčiť vznik algodystrofického syndrómu (Sudeckov syndróm), čo je ochorenie sprevádzané výrazným opuchom a bolesťami celej ruky. Táto komplikácia vyžaduje i niekoľkomesačnú intenzívnu liečbu a neliečená môže spôsobiť trvalé postihnutie ruky.