O nás

Predoperačné pokyny pre pacienta

Na príjem pred Vašou operáciou sa dostavte o 7:00 hod v deň OP na recepciu Špecializovanej nemocnice AGEL Clinic s.r.o., Jelačičova 8. Následne Vás recepcia naviguje na 2. poschodie na oddelenie Jednodňovej zdravotnej starostlivosti, kde zazvoníte.

Prosíme Vás o dodržanie následných pokynov:

 • Prísť na príjem nalačno (t. j. – ráno nejesť - ako posledné jedlo odporúčame ľahkú večeru najneskôr do 19. hodiny a príjem tekutín najneskôr do polnoci). Ak užívate chronickú terapiu, ktorú internista odporučí v deň operácie užiť, zapite ju hltom čistej vody do 5:00 hod. Prosíme, aby ste nekonzumovali ani kávu, ochutené nápoje, cukríky, mentolky alebo žuvačky. Nefajčiť.
 • doneste si výsledky predoperačného vyšetrenia -interné, anestéziologické, ktoré nesmú byť staršie ako 14 dní, Informované súhlasy a prípadne aj poučenia, ktoré podpíšete až na mieste pred zákro- kom - bez predloženia týchto dokumentov nemôžete byť prijatý na operačný výkon,
 • doneste si výsledky CT, MR, ak boli vykonané, zdravotnú dokumentáciu,
 • doneste si občiansky preukaz a preukaz príslušnej zdravotnej poisťovne,
 • ak užívate terapiu/lieky, ktorú je nutné užiť aj počas dňa - doneste ich v originálnom balení a následne ich pri prijatí odovzdáte sestre na oddelení, po zhodnotení lekárom anestéziológom Vám budú podávané tak, aby nenarušili účinok liekov podávaných v súvislosti s operáciou sestrou,
 • v prípadne, že užívate lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú (Acylpyrin, Aspirin, Anopyrin), alebo lieky na riedenie krvi musia byť vysadené minimálne 7 dní pred operáciou, ak internista neurčil inak,
 • minimálne 2 týždne pred operáciou by ste nemali mať žiadne akútne ochorenie ( viróza, prechlad- nutie, angína, herpes),
 • večer a ráno pred operačným výkonom vykonajte dôkladnú osobnú hygienu, miesto operácie musí byť oholené, avšak ak si nieste istý, že by ste si nepoškodili kožu v mieste OP zákroku, nechajte to na sestričku, oholíme Vás pred operáciou v nemocnici,
 • dostavte sa s nenalakovanými nechtami na rukách, zoberte si prezuvky,
 • cennosti a väčšiu sumu peňazí si prosím nechajte doma, v prípade, že aj napriek tomu budete mať u seba nejaké cennosti alebo peniaze, odovzdajte ich sestre, ktorá ich uloží do trezora,
 • na predpokladaný čas prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia si zabezpečte odvoz so sprievodom, bez sprievodu nemôžete byť prepustený.