Ambulancia anestéziológie a internej medicíny

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

MUDr. Katarína Kneppová

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok:
  • 1991-1997 LFUK všeobecné lekárstvo
  • 1997-2018 UNB, Staré Mesto
  • 2000 Atestácia I.stupňa v odbore anestézia a resuscitácia
  • 2012 Európska atestácia v odbore anestézia a intenzívna medicína

Ak ste sa rozhodli u nás absolvovať operačný zákrok, je potrebné Vás na naň pripraviť tak,  aby operačný výkon ako aj pooperačné obdobie prebehli bez komplikácií.  Anestéziologická ambulancia je zameraná na zhodnotenie aktuálneho  zdravotného stavu  a  na  prípravu pacienta pred operáciou.

Celková anestézia je liekmi navodená strata vedomia ( umelý spánok), spolu s potlačením vnímania bolesti. Tento stav je udržiavaný  anestéziológom počas  operačného výkonu, ktorý zároveň kontroluje aj Vaše životné funkcie. Na to aby sme Vás na takýto zákrok pripravili musíme poznať Váš zdravotný stav. Preto je potrebné absolvovať interné predoperačné vyšetrenie vrátane kontroly laboratórnych výsledkov krvi. Akceptujeme vyšetrenia, ktoré však nebudú staršie ako mesiac.

Čo je potrebné si pripraviť ?

  1. dokumentáciu a predoperačné vyšetrenia o Vašom zdravotnom stave
  2. upozorniť na všetky Vaše alergie  na lieky , ale aj na iné látky
  3. upozorniť či sa Vám, alebo u Vašich príbuzných v minulosti nevyskytli komplikácie  súvisiace s narkózou alebo chirurgickým výkonom.
  4. zoznam  všetkých  liekov a prírodných prostriedkov  ktoré užívate.

Ako sa pripraviť pred anestéziou:

Neužívajte lieky, ktoré zvyšujú krvácavosť, napr. lieky obsahujúce kyselinu salicylovú - Acylpyrin, Aspirin a pod. Ich prípadné nahradenie je potrebné konzultovať s lekárom, ktorý Vás bude operovať, alebo s Vaším ošetrujúcim lekárom. To isté platí i pre lieky, ktoré obmedzujú zrážanie  krvi, napr. Warfarin, Orfarin, Pradaxa atď..

Je nevyhnutné obmedziť fajčenie, konzumáciu alkoholických nápojov či iných návykových látok. Cieľom je zníženie rizika komplikácií počas narkózy a po nej .

Ak užívate vitamíny, prírodné preparáty, byliny, homeopatiká, tieto musia byť vysadené minimálne týždeň pred operáciou, ak anestéziológ neurčí inak.

Pre realizáciu výkonu, pri ktorom bude podávaná anestézia ambulantne, si zabezpečte sprievod dospelej osoby a jej prítomnosť v domácnosti do 24 hodín po anestézii. Neodporúčame využiť hromadné dopravné prostriedky, ani riadiť motorové vozidlo do 36 hodín po výkone. Dodržiavajte zákaz fajčenia a pitia alkoholických nápojov do 36 hodín po výkone. Užívajte len lieky, ktoré schválil anestéziológ, nepoužívajte ostré predmety a nástroje, jedzte ľahko stráviteľné jedlá.

Na plánovanú operáciu nemôžu byť prijatí pacienti, ktorí:

  • majú známky akútneho ochorenia: - prechladnutie, kašeľ, vyrážku alebo opar na perách, teplotu, hnačku, zvracanie, náhle vzniknutú bolesť,
  • nemajú požadované predoperačné vyšetrenia - interné predoperačné vyšetrenie, laboratórne vyšetrenie krvi, prípadne niektoré iné špeciálne vyšetrenia, ktoré vyžadoval operatér alebo anestéziológ.

Pred operáciou  musí byť u pacientov odstránený  piercing v oblasti nosa či úst, zubná náhrada. V deň operácie nepoužívajte make-up a odstráňte si lak na nechtoch.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Vzťahy so zdravotnými poisťovňami

VŠZP Dôvera Union
nie nie nie