Denný infúzny stacionár

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 15:00

VŠZP Dôvera Union
nie nie nie

Infúzna liečba je  súčasťou terapie ochorení pohybového aparátu, ale nielen týchto ochorení. Spolupracujeme s viacerými lekármi rôznych  špecializácií  a tak sú možnosti zlepšenia Vášho zdravia pomocou infúznej terapie široké. V minulosti mal pacient takúto infúznu liečbu  iba počas  hospitalizácie v nemocnici. Dnes infúznu terapiu vykonávame v našom zariadení v moderne vybavenom infúznom stacionári, do ktorého pacienti prichádzajú po návšteve niektorej z odborných ambulancií, na ktorej lekár špecialista stanoví individuálny rozpis a určí dĺžku terapie. Pacient absolvuje liečbu v individuálnom stanovenom čase tak, aby ho pobyt v infúznom  stacionári, pokiaľ možno čo najmenej limitoval v jeho bežných aktivitách.

Možnosti v našej nemocnici:

  • Infúzna liečba pri bolestiach pohybového aparátu
  • Infúzna liečba pri neuropatických bolestiach
  • Vazodilatačná infúzna terapia
  • Infúzna terapia vysokými dávkami vitamínu C

V liečbe vysokými dávkami vitamínu C je aktuálna aj jej preventívna stránka. U ľudí s opakovanými infekciami  odporúčame pravidelne absolvovať niekoľko infúzií pred sezónou výskytu, napríklad pred chrípkovým obdobím.