Služby

Obezitologická poradňa

Obezita je choroba, ktorá  zvyšuje riziko vzniku ďalších závažných zdravotných komplikácií. Obezita vedie k zvýšeniu výskytu cukrovky 2. typu, vysokého krvného tlaku, srdcovo-cievnych ochorení, k poškodeniu pečene, zvýšeniu výskytu nádorových ochorení a k ochoreniam pohybového aparátu - zvýšená mechanická záťaž bedrových, kolenných a členkových kĺbov. Významne skracuje predpokladanú dĺžku života.
Liečba obezity musí byť komplexná  a má viac úrovní - diéta, pohybová aktivita, zmena správania, medikamentózna liečba, bariatricko-metabolická chirurgia. Cieľom liečby obezity je okrem dlhodobého udržania poklesu hmotnosti aj pokles rizika vzniku ochorení súvisiacich s obezitou a celkové zlepšenie zdravotného stavu. Významný prínos môžeme dosiahnuť už pri miernom úbytku hmotnosti (5-10 % počiatočnej telesnej hmotnosti). Dôležitou súčasťou je prevencia a liečba ochorení súvisiacich s obezitou (cukrovka, krvný tlak, poruchy metabolizmu tukov…). Okrem zmeny životného štýlu máme v súčasnosti k dispozícii aj liek na liečbu obezity. Liečba antiobezitikom musí byť dôsledne zvážená a predpísaná lekárom.

Manažment obezity a ochorení k nej pridružených nie je krátkodobou záležitosťou, ide o beh na dlhú trať. Výsledkom je prevencia vážnych ochorení, prípadne zdravotných komplikácií týchto ochorení.