Služby

Centrum chirurgie ruky

Bolestivé problémy s rukami zaznamenáva čoraz viac pacientov a môžu byť pre náš bežný život veľmi obmedzujúce. Takéto zdravotné problémy rieši chirurgia ruky, ktorá je súčasťou ortopédie, traumatológie a plastickej chirurgie.

Centrum chirurgie ruky AGEL Clinic je svojou komplexnosťou prvým centrom s týmto zameraním na Slovensku. Formovalo sa niekoľko rokov a vzniklo v roku 2021 pod vedením MUDr. Tomáša Hegera, PhD., MPH, MHA. Cieľom centra je poskytovať ucelenú a komplexnú zdravotnú starostlivosť zameranú na úrazy, poúrazové stavy a ochorenia hornej končatiny.

Cieľom centra je poskytovať ucelenú a  komplexnú zdravotnú starostlivosť zameranú na horné končatiny. Naši lekári sú v tomto odbore špecialisti a pacientom pomáhajú so širokým spektrom diagnóz, ktoré sa týkajú rúk od ramien až po špičky prstov. Centrum chirurgie ruky úzko spolupracuje s našimi ortopédmi a inými odborníkmi z AGEL Clinic, preto je našim pacientom zabezpečená komplexná a kvalitná zdravotná starostlivosť.