Služby

INBODY 370S

Analýza zloženia Vášho tela na novom prístroji Inbody 370S

určí vá základné parametre:

 • Hmotnosť
 • % tuku v tele a váhu tuku
 • Celkovú telesnú vodu
 • Bielkoviny
 • Minerály v tele
 • Obsah minerálov v kostiach
 • Hmotnosť kostrových svalov
 • Analýzu svaloviny a tuku podľa segmentov (ruky, nohy, trup)
 • Bazálny metabolizmus
 • Úroveň vnútorného tuku

Druhy výkonov:

 • preventívne vyšetrenia - fyzikálne vyšetrenie, meranie tlaku krvi, laboratórny skríning so zameraním na metabolické ochorenia, ochorenia vnútorného prostredia, obličiek, pečene, štítnej žľazy, vyšetrenie onkomarkerov                 
 • komplexné interné vyšetrenia zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb, kontrolné interné vyšetrenia, dispenzárna starostlivosť, vyšetrenia za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • 12 zvodové EKG s popisom
 • 24 hodinové monitorovanie TK s vyhodnotením
 • kompletné predoperačné interné vyšetrenie vrátane zabezpečenia laboratórnych vyšetrení a ďalšej medziodborovej spolupráce potrebnej k  predoperačnému vyšetreniu (RTG pľúc, EKG + popis)
 • interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu (napr. pre potreby komerčných poisťovní)
 • interné vyšetrenie potrebné ku kúpeľnej liečbe
 • podávanie infúznej liečby na pracovisku infúznej liečby