Služby

INBODY 370S

Analýza zloženia Vášho tela na novom prístroji Inbody 370S

Určí vám základné parametre:

  • Hmotnosť
  • % tuku v tele a váhu tuku
  • Celkovú telesnú vodu
  • Bielkoviny
  • Minerály v tele
  • Obsah minerálov v kostiach
  • Hmotnosť kostrových svalov
  • Analýzu svaloviny a tuku podľa segmentov (ruky, nohy, trup)
  • Bazálny metabolizmus
  • Množstvo vnútorného brušného tuku