Neurológia

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

MUDr. Ronnie Šandorová Traubnerová

Pondelok: 8:00 – 14:30
Utorok: 8:00 – 14:30
Streda: 8:00 – 14:30
Štvrtok: 8:00 – 14:30
Piatok:

MUDr. Helena Wágnerová, MPH

Pondelok:
Utorok:
Streda: 16:00 - 20:00
Štvrtok:
Piatok:

MUDr. Patrícia Šaffová (EMG)

Pondelok:
Utorok: 15:30 - 18:00
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

MUDr. Iveta Nikolová

Pondelok: 08:00 - 17:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:30

Je špecialistkou na diagnostiku a liečbu ochorení centrálneho a periférneho nervového systému. Venuje sa ťažko zvládnuteľným bolestiam hlavy (vrátane migrén), stavom po mozgových príhodách, úrazom hlavy a chrbtice, neuropsychiatrickým ochoreniam, degeneratívnym ochoreniam centrálneho nervového systému a iným závažným poškodeniam mozgu. Úspešne sa venuje aj liečbe chronickej bolesti. Pracovala na II. Neurologickej klinike Fakultnej NsP akad. L. Dérera v Bratislave, na tamojšej jednotke intenzívnej starostlivosti a v ambulancii pre cievne ochorenia mozgu a bolesti hlavy. Vykonávala sonografické vyšetrenia prívodných mozgových ciev. Pravidelne sa zúčastňuje odborných seminárov, slovenských aj zahraničných kongresov a konferencií.

  • je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského – odbor všeobecné lekárstvo
  • získala špecializáciu I. a II. stupňa z neurológie (1993, 2001)
  • v rokoch 1990 až 2009 pracovala na II. Neurologickej klinike FNsP akad. L. Dérera v Bratislave
  • v rokoch 2009 až 2016 pracovala v NsP Medissimo v Bratislave
  • po roku 1995 ako lekár Jednotky intenzívnej starostlivosti
  • od roku 2002 v ambulancii pre cievne ochorenia mozgu a bolesti hlavy
  • od roku 2004  vykonáva  dopplerovskú ultrasonografiu prívodných mozgových ciev
  • pravidelne sa zúčastňuje  školení a má aktívnu účasť na  odborných kurzoch

 Duplexná ultrasonografia magistrálnych ciev mozgu a v transkraniálnej dopplerovej sonografii (2004), kurz klinickej bioetiky (2005), kurzy vertebrológie (2005 – 2016), Medzinárodný kurz klinickej algeziológie (Belgicko – 2008), certifikovaný kurz klinickej elektromyografie a elektroencefalografie ,kurz aplikácie MD preparátov GUNA ( 2013-2015), kurz aplikácie botulotoxinu (2015) a mnohé iné

  • prednáša na slovenských aj zahraničných konferenciách a kongresoch

Tento lekársky odbor sa venuje všeobecne ochoreniam nervového systému, do ktorého patria bolesti hlavy vrátane migrén, závrate, ochrnutie tvárového nervu, ochorenia chrbtice a poruchy pohyblivosti, mozgové porážky a ich následky, epilepsie a iné záchvatové stavy , sclerosis multiplex, demencie, Alzheimerova choroba , Parkinsonova choroba a iné degeneratívne ochorenia mozgu,  úrazy hlavy a chrbtice, nádorové ochorenia nervového systému, polyneuropatie, neuropsychiatrické ochorenia ( depresie, úzkosti, poruchy spánku) a liečba chronickej bolesti.

Neurologická ambulancia zabezpečuje vyšetrenie a diagnostiku neurologických ochorení, liečbu akútnych stavov medikamentóznou liečbou, vrátane liečby v našom infúznom stacionári. Zabezpečujeme konzultáciu s medicínskymi odborníkmi a zaradenie  pacientov s neurologickými ochoreniami do individuálneho  rehabilitačného programu.

Pri chronických neurologických ochoreniach  poskytujeme liečbu zameranú najmä na prevenciu recidív bolesti rehabilitáciou a pohybovým liečebným režimom.

Ľuďom so sedavým spôsobom práce ale aj s fyzicky náročným zamestnaním a športovcom zaistíme v spolupráci s našimi fyzioterapeutmi nácvik správneho držania tela a navrhneme im vhodnú pohybovú  aktivitu.

EMG (Elektromyografické vyšetrenie) - nová služba

Pred vyšetrením na tetániu treba minimálne 4 dni pred vyšetrením vysadiť magnézium

Elektromyografické vyšetrenie (alebo elektromyografia, v skratke EMG) je vyšetrenie periférnych nervov (t.j. takmer všetkých nervov v tele okrem mozgu a miechy), ktoré pomáha odhaliť množstvo ochorení, či už priamo nervových vlákien alebo samotného svalu. Podstatou EMG je zistiť, či vplyvom určitého ochorenia resp. úrazu nedošlo k prerušeniu nervu (natrhnutiu, stlačeniu, preťaženiu nervu...)  alebo k jeho postupnej degenerácii (priame pôsobenie toxických/chemických látok na nervové obaly a zväzky). Taktiež je veľkým prínosom v diagnostike svalových ochorení, či už pri samotnom ochorení svalových vlákien (zápal, preťaženie, autoimunitné ochorenia) resp. pri postihnutí na úrovni spojenia nervu so svalovým vláknom.

Elektromyografické vyšetrenie pozostáva z dvoch základných vyšetrovacích metód:

Prvou metódou je vyšetrenie vodivosti nervov (alebo tiež stimulačné EMG), kedy sa na kožu prilepia špeciálne elektródy na konkrétny sval a v určitej vzdialenosti lekár/neurofyziológ stimuluje elektrickým prúdom príslušný nerv. Jedná sa o nebolestivé vyšetrenie, kedy pacient cíti len krátky elektrický výboj/impulz (napr. podobne ako keď si nechtiac buchnete lakeť a pocítite „brnenie“). Trvanie vyšetrenia záleží od množstva nervov, ktoré treba nasnímať (od 10 – 30 minút). Táto metóda pomáha v diagnostike ochorení ako je syndróm karpálneho tunela (resp. kanála), útlak nervu v jeho priebehu (v lakti, v zápästí, v oblasti kolena, členku...) alebo tzv. polyneuropatie (najčastejšie diabetické polyneuropatie).

Druhým typom EMG vyšetrenia je tzv. ihlová EMG, pri ktorom sa (ako už sám názov hovorí) používa veľmi tenká (jednorazová) snímacia ihla, ktorá sa pichá do vybraných svalov (počet vpichov záleží na druhu diagnózy). Pri tejto metóde sa cez ihlu nestimuluje ale len sníma. To znamená, že pacient nepociťuje žiadny elektrický výboj, len vpich podobne ako pri odbere krvi. Táto metóda môže byť doplnkovou k vyššie uvedenej stimulačnej EMG, alebo ako samostatné vyšetrenie najmä pri diagnózach ako sú polyneuropatie, postihnutie miechových koreňov pri „vysunutých platničkách“, primárne ochorenia svalov (myopatie) alebo pri zriedkavejších ochorenia ako napr. Myasténia gravis.

Vyhodnotenie EMG je ihneď po skončení vyšetrenia. Výsledok EMG vyšetrenia prináša cenné informácie pri pátraní po príčinách množstva ochorení nervového a svalového systému. Dá sa teda povedať, že EMG je „predĺženou rukou klinika“ (najčastejšie neurológa a neurochirurga).

Vzťahy so zdravotnými poisťovňami

VŠZP Dôvera Union
áno áno áno