Cievna chirurgia

Na našej ambulancii ponúkame komplexný najmodernejší prístup v liečbe chronických rán a vredov predkolenia. Od diagnostiky príčin ochorenia až po úplné vyhojenie rany, počas liečby vieme zabezpečiť všetky potrebné úkony, aby došlo k vyhojeniu rany a spokojnosti pacienta. Úzko spolupracujeme so SUSCCH v Banskej Bystrici a oddeleniami cievnej chirurgie NsP FDR v Banskej Bystrici a FN Nitra a Klinikou cievnej chirurgie NUSCH v Bratislave.

  • sonografia ciev
  • ambulantná skleroterapia kŕčových žíl a metličiek penou pod sono-kontrolou
  • diagnostika a liečba tepnových ochorení
  • meranie prietokov na žilovom systéme dolných končatín a tepnového systému dolných končatín
  • komplexná starostlivosť o trombózy žíl horných a dolných končatín
  • lymfatické opuchy dolných a horných končatín
  • inštalácia cievnych prístupov pre hemodialýzu
  • ošetrovanie chronických rán , diabetickej nohy, vredy predkolenia (modernými metódami)
  • najmodernejšie postupy liečby dolných končatín kompresívnou terapiou