Centrum sociálno-zdravotných služieb AGEL Bratislava n.o.

Centrum sociálno-zdravotných služieb AGEL Bratislava n.o.

Názov organizácie: Centrum sociálno-zdravotných služieb AGEL Bratislava n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO:54780713
Sídlo: Jelačičova 18141/8B, 821 08 Bratislava-Ružinov

Nezisková organizácia bola založená za účelom zabezpečovania týchto všeobecne prospešných služieb:

  1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  2. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  3. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  4. ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  5. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  6. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby.