Korekcia (odstránenie) jaziev

Hypertrofické (vyvýšené) jazvy, keloidné jazvy (prečnievajúce cez okraje rany), atrofické (preliačené) jazvy a strie.

Jazva je súčasťou prirodzeného procesu hojenia kože, mnohokrát však nadobudne neželané formy, akými sú napr. hypertrofické (vyvýšené) jazvy, keloidné jazvy (prečnievajúce cez okraje rany), atrofické (preliačené) jazvy a strie. Jazvy na koži je možné riešiť viacerými spôsobmi: 1) masážami, 2) aplikáciou silikónových plátkov a gélov, 3) aplikáciou kortikoidových injekcií, 4) brúsením (dermabráziou), 5) chirurgickým odstránením, 6) vlastným tukom. Výber konkrétneho liečebného postupu závisí od lokality a veľkosti jazvy, od času za ktorý jazva vznikla ako aj od vyvolávajúcej príčiny.

Typ výkonu

  • výkon ambulantnej alebo jednodňovej chirurgie

Anestéza

  • lokálna alebo celková

Dĺžka operácie

  • v závislosti od veľkosti a lokality jazvy

Pooperačný priebeh

  • v závislosti od veľkosti a lokality jazvy, ako aj od typu výkonu