MUDr. Lukáš Šimko, PhD. plastický chirurg

Ordinačné hodiny, prevádzková doba Stránka pracoviska


 

Plastický chirurg Dr. med. univ. Lukáš Šimko, PhD. študoval a promoval na Lekárskej fakulte Medicínskej univerzity vo Viedni v Rakúsku. Od ukončenia štúdia pracuje na Oddelení chirurgie ruky v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, kde ako plastický chirurg realizuje celú škálu výkonov plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, včítane chirurgie ruky. Konzultuje a takmer denne operuje pacientov s komplexnými zdravotnými a estetickými problémami, v ambulantnej forme garantuje precíznu pooperačnú starostlivosť.

Súčasťou jeho klinického pôsobenia je vedecko-výskumná a pedagogická práca. Venuje sa aj výučbe študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Je autorom početných publikácií a viacerých kapitol v odborných učebniciach (Princípy chirurgie IV). Pravidelne sa zúčastňuje na odborných konferenciách, kde získava poznatky a zavádza ich do svojej praxe, ale aj prezentuje vlastné skúsenosti. Zavŕšením jeho pedagogickej, prednáškovej a publikačnej činnosti je ukončené doktoranské štúdium (PhD).

Absolvovaním početných zahraničných kurzov dosiahol kvalifikáciu taktiež na aplikáciu výplňových materiálov, ako sú kyselina hyalurónová a botox do všetkých častí tváre a tela. Tisíckami aplikácii, ktoré už vykonal, má vytríbený cit pre jedinečnú potrebu pacienta. Práve tento individuálny prístup je pri všetkých výkonoch plastickej chirurgie mimoriadne žiaduci. Samozrejmosťou je dôkladné vysvetlenie, navrhnutie viacerých alternatív, ktoré spĺňajú estetické štandardy.

Jeho hlavnými prioritami sú dôkladná práca v sterilných podmienkach, precíznosť, minimálna bolestivosť výkonu, dochvíľnosť.

Absolvované kurzy v poslednom oddobí:

 • Certifikát aplikácie Restylane 2012, Bratislava
 • 26. Hálkove lekárske dni 2013, Čadca
 • Mentor educational symposium 2013, New York
 • Mastering the art and science of injectables 2013, New York
 • Allergan Live injection workshop 2013, New York
 • Intelligent choices in Injectables: Complications, Strategies and Combination therapy 2013, New York
 • Rhinoplasty symposium: Comprehensive approach to Rhinoplasty 2013, New York
 • Injection techniques for Tear trough and peri-orbital area: Minimize complications and optimize results 2013, New York
 • The lift and fill facelift – redefining a natural look in facial Rejuvenation 2013, New York
 • Sculptural Rejuvenation of Face, Eyes, Mouth 2013, New York
 • Siklienka Expert day 2013 – Certifikát Redensity II, Zvolen
 • Medzinárodný kongres chirurgie ruky 2014, Rakúsko
 • 11 IQUAM congress 2014, Budapest
 • ALLERGAN ACADEMY® at The Aesthetic Meeting 2014. – San Francisco, CA
 • Kongres plastickej chirurgie 2014, České Budejovice
 • Edukačný praktický seminár aplikácie niťového materiálu Aptos 2015, Praha
 • Combining Fillers and Neurotoxins for Pan-Facial Rejuvenation 2015, Montreal
 • Aplication of Juvéderm Voluma XC 2015, Montreal
 • Serious Complications of Facial Fillers: Diagnosis, Prevention and Treatment 2015, Montreal
 • Fillers – Exactly Where and How to Inject Them to Get Optimal Results and AvoidProblems 2015, Montreal
 • Facelift Rejuvenation: Short Scar Facelift, Necklift and Temporal Browlift 2015, Montreal
 • Eyelid and Periocular Surgery: Unifying Aesthetics and Function 2015, Montreal
 • Siklienka Expert day 2, 2015, Zvolen
 • Certifikácia Plasmolifting, 2016 Bratislava
 • 15th Aesthetic & Antiaging medicine world congress, 2017, Monako
 • Bottis best face – Facelift, Blepharoplasty course, 2017, Lago di Garda

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok:
Utorok: 14:00 - 18:00
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
VŠZPDôveraUnion
nienieáno