MUDr. Iveta Nikolová neurológ

Ordinačné hodiny, prevádzková doba, zmluvné poisťovne Stránka pracoviska


Je špecialistkou na diagnostiku a liečbu ochorení centrálneho a periférneho nervového systému. Venuje sa ťažko zvládnuteľným bolestiam hlavy (vrátane migrén), stavom po mozgových príhodách, úrazom hlavy a chrbtice, neuropsychiatrickým ochoreniam, degeneratívnym ochoreniam centrálneho nervového systému a iným závažným poškodeniam mozgu. Úspešne sa venuje aj liečbe chronickej bolesti. Pracovala na II. Neurologickej klinike Fakultnej NsP akad. L. Dérera v Bratislave, na tamojšej jednotke intenzívnej starostlivosti a v ambulancii pre cievne ochorenia mozgu a bolesti hlavy. Vykonávala sonografické vyšetrenia prívodných mozgových ciev. Pravidelne sa zúčastňuje odborných seminárov, slovenských aj zahraničných kongresov a konferencií.

  • je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského – odbor všeobecné lekárstvo
  • získala špecializáciu I. a II. stupňa z neurológie (1993, 2001)
  • v rokoch 1990 až 2009 pracovala na II. Neurologickej klinike FNsP akad. L. Dérera v Bratislave
  • v rokoch 2009 až 2016 pracovala v NsP Medissimo v Bratislave
  • po roku 1995 ako lekár Jednotky intenzívnej starostlivosti
  • od roku 2002 v ambulancii pre cievne ochorenia mozgu a bolesti hlavy
  • od roku 2004  vykonáva  dopplerovskú ultrasonografiu prívodných mozgových ciev
  • pravidelne sa zúčastňuje  školení a má aktívnu účasť na  odborných kurzoch

 Duplexná ultrasonografia magistrálnych ciev mozgu a v transkraniálnej dopplerovej sonografii (2004), kurz klinickej bioetiky (2005), kurzy vertebrológie (2005 – 2016), Medzinárodný kurz klinickej algeziológie (Belgicko – 2008), certifikovaný kurz klinickej elektromyografie a elektroencefalografie ,kurz aplikácie MD preparátov GUNA ( 2013-2015), kurz aplikácie botulotoxinu (2015) a mnohé iné

  • prednáša na slovenských aj zahraničných konferenciách a kongresoch

Ordinačné hodiny, prevádzková doba, zmluvné poisťovne

Pondelok: 07:30 - 18:00
Utorok: 07:30 - 16:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:00 - 13:00
VŠZPDôveraUnion
ánoánoáno