Blog, Tlačové správy, Novinky

Lekárske preventívne prehliadky chránia zamestnanca aj zamestnávateľa

Pracovisko je miesto, na ktorom trávime podstatnú časť dňa aj svojho života. Pracovná zdravotná služba pomáha zabezpečiť, aby ani po dlhých rokoch v práci neprišlo k poškodeniu zdravia zamestnancov, a to bez ohľadu na naše pracovné zaradenie u konkrétneho zamestnávateľa.

„Úlohou pracovnej zdravotnej služby (PZS) je prevencia vzniku poškodení zdravia v dôsledku práce, pričom sa spolieha na dva základné piliere. Prvým je dohľad nad pracovnými podmienkami, ktorý vykonávajú verejní zdravotníci. Druhým sú lekárske preventívne prehliadky, ktoré sú vždy cielené na konkrétnu prácu, ktorú daný zamestnanec vykonáva. Úplne iné vyšetrenia teda absolvuje programátor v IT firme ako stavebný robotník na stavbe či vodič vysokozdvižného vozíka v automobilke. Cieľom je zabrániť rozvoju poškodenia zdravia skôr, ako príde k závažným zdravotným zmenám,“ hovorí Adam Rímeš, riaditeľ AGEL PZS.

Práve verejní zdravotníci sú kľúčoví. Ich úloha začína identifikáciou a hodnotením faktorov pracovného prostredia ako sú hluk, chemické látky, vibrácie, fyzická záťaž a iných rizík, ktoré sú prítomné na pracovisku u konkrétneho zamestnávateľa. Na základe týchto analýz potom vypracujú dokumentáciu potrebnú z hľadiska zákona ako sú napríklad posudky o riziku, pracovné postupy atď. „Naším cieľom ale nie je iba konštatovanie, že existuje zdravotné riziko, ale hlavne pomáhame zamestnávateľovi s jeho odstraňovaním formou odporúčaní. To je extrémne dôležitá úloha verejných zdravotníkov, kde sa najviac prejavuje ich odbornosť a prínos tejto činnosti pre zamestnávateľov, ale aj zamestnancov,“ prízvukuje Adam Rímeš.

Od analýz pracovných podmienok sa odvíja kategorizácia, teda zaradenie pracoviska do jednej zo štyroch kategórií. Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky pre svojho zamestnanca, aby nedochádzalo k poškodzovaniu jeho zdravia v súvislosti s prácou pri tretej kategórii raz za dva roky, pri štvrtej kategórii raz ročne. Okrem už uvedených je ale zákonná povinnosť vykonávať lekárske preventívne prehliadky aj pri rôznych tzv. osobitných predpisoch.

Lekárske preventívne prehliadky sa vykonávajú na základe analýz verejných zdravotníkov. Ak sú realizované správne, umožňujú zabrániť rozvoju mnohých ochorení. Zároveň sú ale aj prevenciou vzniku úrazov alebo iných závažných udalostí, ktoré môžu vzniknúť. „Ako príklad môžeme vziať človeka, ktorý má výpadky v periférnom zornom poli. Tento stav možno zistiť iba špecializovaným vyšetrením – perimetriou. Ak by človek s touto poruchou obsluhoval napríklad vysokozdvižný vozík či autobus,  hrozí, že si pri práci nevšimne človeka, ktorý mu vchádza do zorného poľa a príde k nehode,“ vysvetľuje riaditeľ AGEL PZS.

Momentálne pracuje stále viac ľudí za počítačom a domnievajú sa, že najviac trpí ich zrak, ale to je mýtus. Prehliadky sú zameraná primárne na podporný pohybový aparát, keďže pri sedavom type zamestnania trpí najviac chrbtica a môže vznikať poškodenie predlaktia, tzv. syndróm karpálneho tunela. Najhorší spôsob predstavuje práca na notebooku bez prídavného monitora a klávesnice. Pokiaľ zamestnanec nepoužíva ani myš, tak má vyššie riziko, že sa stane klientom chirurga ruky.

Lekárske preventívne prehliadky sú tiež ukážkou efektívneho plánovania a manažmentu pacienta. Jedna prehliadka nadväzuje na druhú. Zamestnanec prichádza na vopred dohodnutý čas a absolvuje jednotlivé vyšetrenia. Pokiaľ na pracovisku primárne pracuje za počítačom, môže byť vybavený pomerne rýchlo a odniesť si posudok o zdravotnej spôsobilosti za 20 minút. Keď si to vyžaduje povaha práce a je potrebné robiť ORL či očné vyšetrenie, celý proces zvyčajne trvá približne hodinu.

AGEL PZS sídli v bratislavskom Preventívnom centre AGEL Clinic, kde realizuje lekárske preventívne prehliadky v hlavnom meste. Ďalšie miesta realizácie sú, samozrejme, jednotlivé nemocnice v sieti AGEL. Okrem nich má ale AGEL PZS po celom Slovensku vybudovanú sieť 200 zmluvných lekárok a lekárov, takže je zastúpená v každom regióne. Vo svojom portfóliu má klientov od malých firiem s 2 – 3 zamestnancami až po gigantov s 3 500 zamestnancami. V najväčších spoločnostiach má otvorené samostatné ambulancie, v ktorých poskytuje lekárske preventívne prehliadky priamo v sídle zamestnávateľa. PZS AGEL sa v súčasnosti stará súhrnne o 32-tisíc zamestnancov a zamestnankýň.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL