Blog, Tlačové správy, Novinky

Predoperačné vyšetrenie môže odhaliť aj ochorenie srdca a iné vážnejšie ochorenia

Dospelý človek, ktorý ide na plánovaný operačný zákrok, trebárs aj operáciu očí, potrebuje mať urobené predoperačné vyšetrenie. Keďže každý zdravotný výkon s potrebou celkovej alebo lokálnej anestézie predstavuje pre ľudský organizmus určité riziko, štandard v predoperačných vyšetreniach je daný odborným usmernením ministerstva zdravotníctva.

„Cieľom predoperačného vyšetrenia je zhodnotiť celkový zdravotný stav pacienta na základe podrobnej anamnézy, objektívneho fyzikálneho vyšetrenia, laboratórnych vyšetrení, EKG, röntgenu pľúc u ľudí nad 60 rokov, u fajčiarov nad 40 rokov. Trebárs pri náhradách bedrových či kolenných kĺbov je dôležité aj mikrobiologické vyšetrenie. Je potrebné, aby si pacient so sebou priniesol správu a nálezy zo zdravotníckeho zariadenia, v ktorom má plánovanú operáciu a tiež všetky požiadavky na vyšetrenia, ktoré je nutné absolvovať pred operáciou,“ vymenúva internistka MUDr. Edita Príhelová z Preventívneho centra AGEL Clinic. 

 

Podľa jej skúseností je obzvlášť dôležité EKG vyšetrenie, ktoré aj u mladých ľudí dokáže odhaliť skryté srdcové ochorenia. „Ide o rôzne typy porúch rytmu, či už benígneho, nezávažného charakteru najmä u mladších ľudí, ale aj o závažnejšie dysrytmie, ktoré sú časté v geriatrickej populácii, ako aj poruchy vodivého systému srdca – predsieňovo-komorové blokády, blokády Tawarových ramienok, predĺžený QT interval. Zmeny na EKG môžu súvisieť s ischémiou, poruchou prekrvenia, určitej časti srdcového svaly alebo môžu svedčať o hypertrofii ľavej komory srdca. S pribúdajúcim vekom vzrastá výskyt uvedených patologických zmien srdcového svalu. Často o nich netušia ani pacienti, lebo nemusia pociťovať symptómy alebo majú iba mierny diskomfort pri fyzickej záťaži, ktorému nepripisujú význam,“ hovorí internistka.

Súčasťou laboratórneho vyšetrenia je vyšetrenie pre prípad potreby krvných transfúzií pri väčších stratách krvi počas operácie. Vyšetrenie zrážanlivosti krvi je dôležité najmä u pacientov užívajúcich lieky ovplyvňujúce zrážanlivosť krvi, ktoré je potrebné vysadiť s dostatočným predstihom pred plánovaným zákrokom. Ďalej sa vyšetruje krvný obraz, glykémia, obličkové ukazovatele, pečeňové testy, mineralogram a C-reaktívny proteín (CRP).

„Pokiaľ je CRP zvýšené, je potrebné doplniť mikrobiologické vyšetrenia – moč, výtery z krku, nosa a pri pozitívnom náleze preliečiť antibiotikami podľa citlivosti. Po ich doužívaní je nutné opäť zopakovať vyšetrenia, aby pacient mohol absolvovať operáciu. V prípade, že odklad operácie nie je možný, pri potenciálne život ohrozujúcich ochoreniach sa odporučí uskutočniť operačný výkon z vitálnej indikácie. Súčasťou vyšetrení pred operáciou sú aj tzv. sérológie na vylúčenie krvou prenosných ochorení ako sú hepatitída B a C, HIV a syfilis,“ ozrejmuje MUDr. Edita Príhelová.

Predoperačné vyšetrenie by nemalo byť staršie ako dva týždne. Je tiež nevyhnutné rátať s tým, že výsledky niekoľkých vyšetrení, napríklad mikrobiológie a sérológie, budú známe až o niekoľko dní od ich odberu.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL