Blog, Tlačové správy, Novinky

AGEL Clinic má za sebou rekordný rok

Ukončenie pandémie COVID - 19 sa prejavilo na počte vyšetrení aj operácií v bratislavskej AGEL Clinic. Ide o historicky najvyššie čísla.

AGEL Clinic je zdravotnícke zariadenie špecializované primárne na ochorenia pohybového aparátu, športovú medicínu a jednodňovú chirurgiu. Pacientky a pacienti tu nájdu 25 špecialistov z odborov chirurgia, neurológia, ortopédia, neurochirurgia, reumatológia, fyziatria, vnútorné lekárstvo, algeziológia či dermatovenerológia. Okrem toho je tu i rehabilitačné oddelenie, denný infúzny stacionár a RTG pracovisko.

„V uplynulom roku sme rozšírili ponuku služieb aj o žiadané ambulancie cievnej chirurgie a očného lekárstva. Spustili sme tiež ambulanciu pre akútne stavy, v ktorej počas pracovných dní ošetrujeme rôzne druhy úrazov, medzi ktoré patria zlomeniny, tržné rany či, ľudovo povedané, seknutia. Náš tím v roku 2022 vykonal 50-tisíc vyšetrení, čo je najviac za šesť rokov našej činnosti,“ uvádza MUDr. Jakub Rybár, riaditeľ bratislavskej AGEL Clinic.

Odkladaná zdravotná starostlivosť počas pandémie sa odrazila aj na počte operácií, ktoré zaznamenali historický rekord. Išlo najmä o ortopedické operácie v oblasti pleca a kolenného kĺbu. Vysoký záujem bol aj o plastické operácie a najmä o chirurgiu ruky. „Za celý rok sme uskutočnili celkovo 1144 operácií, z toho 440 výkonov chirurgie ruky,“ bilancuje MUDr. Jakub Rybár.

„Do nového roka vstupujeme s víziou vybudovať najlepšie Centrum chirurgie ruky na Slovensku. Otvorili sme ho v roku 2022 pod vedením skúseného odborníka MUDr. Tomáša Hegera, PhD., MPH, MHA a v súčasnosti je už akreditovaným pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity. Svojou komplexnou zdravotnou starostlivosťou zameranou na poúrazové stavy a ochorenia hornej končatiny je unikátne svojho druhu, preto cielene plánujeme rozšíriť tak stav personálu, ako aj priestory určené na jeho činnosť,“ dodáva riaditeľ AGEL Clinic.

Klinika sa v uplynulom roku tiež rozrástla o Preventívne centrum AGEL Clinic so sídlom v Ružinovskej poliklinike. Sú v ňom lokalizované ambulancie všeobecného lekárstva, pracovnej zdravotnej služby a taktiež ďalší denný infúzny stacionár.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL