Blog, Tlačové správy, Novinky

Diabetická retinopatia sa môže týkať už škôlkarov

Cukrovka je chronické metabolické ochorenie, ktoré môže ovplyvniť zrak prechodne, ale aj trvalo. Rozsah následkov primárnej diagnózy na oko pritom záleží od toho, ako dlho choroba trvá a či je hladina krvného cukru, teda glykémie, dobre kompenzovaná. Ťažkosti majú už aj deti.

„Cukor poškodzuje cievy, mení ich priepustnosť, a preto cez ne dochádza k úniku plazmy alebo krviniek. Pokiaľ dôjde ku krvácaniu do sklovca, začnú v ňom rásť nové cievy a väzivové pruhy. Tento novotvar ťahá sietnicu a môže viesť k jej odlúpeniu,“ hovorí o diagnóze proliferatívna diabetická retinopatia MUDr. Slavomíra Hercová, oftalmologička z AGEL Clinic Bratislava.

Choroba najskôr unikne pozornosti pacienta, keďže zo začiatku nemusí mať žiadne príznaky. Časom sa prejaví zhoršením zrakovej ostrosti a tmavými škvrnami v zornom poli. Sprievodný, znakom diabetickej retinopatie môže byť aj zelený zákal, teda glaukóm. Horšiu prognózu majú pacienti, u ktorých sa glaukóm vyvinul ešte pred očným ochorením. „Čím skôr pacient príde do očnej ambulancie, o to lepšie sa dá ochorenie liečiť. Pre novo otvorené cievy v komorovom uhle a na dúhovke majú diabetici aj zvýšené riziko katarakty a obrny tretieho, štvrtého a šiesteho hlavového nervu,“ prízvukuje MUDr. Slavomíra Hercová a tvrdí, že zachytila už aj 5-ročného pacienta s proliferatívnou diabetickou retinopatiou. Išlo o náhodné preventívne očné vyšetrenie. „U detí sa často stáva, že diabetes mellitus u nich diagnostikuje ako prvý očný lekár a následne ich odporučí na vyšetrenie k diabetológovi. Kľúčom k zdravým očiam u diabetikov je najmä prevencia a udržiavanie hodnoty glykémie v norme, ideálne pod 6,5 až 7,“ dodáva oftalmologička.

Ďalšia diagnóza, ktorá môže diabetikom siahnuť na zrak, je diabetická makulopatia. Jej prvým alarmujúcim príznakom je pokles zrakovej ostrosti a pocit zahmleného videnia. Ide o opuch žltej škvrny, ktorý sa môže vstrebať spontánne, alebo je nutná laserkoagulácia sietnice, ambulantný zákrok vykonávaný pri vedomí pacienta. „Pri diagnóze diabetickej makulopatie sú vo výhode pacienti, ktorí majú postihnuté obe oči, keďže príznaky ochorenia sa u nich prejavia skôr. Pokiaľ je postihnuté iba jedno oko, diabetik zmenu videnia spozoruje často až v pokročilom štádiu. Preto odporúčam, aby si každý diabetik raz za čas kontroloval zrak aj doma, a to striedavým prekrývaním raz jedného, raz druhého oka. Keď bude obraz na jednom oku rozmazaný, mal by bezodkladne navštíviť ambulanciu očného lekára,“ vysvetľuje MUDr. Slavomíra Hercová. 

Pri kompenzovanej cukrovke je nutné vyšetrenie očného pozadia v arteficiálnej mydriáze raz ročne. Pri komplikáciách a kolísavej hladine krvného cukru sú kontroly plánované podľa závažnosti poškodenia oka, niekedy aj každé tri mesiace.

 

 

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL