Blog, Tlačové správy, Novinky

Liečba psoriázy je beh na dlhú trať, no neustále napreduje

Psoriáza je autoimunitná choroba, ktorá sa prejavuje chronickým zápalom kože. Hoci je pôvod diagnózy nejasný, významnú úlohu zohráva dedičnosť. Proces jej vzniku je však dobre popísaný. Imunitný systém neprimerane urýchľuje obnovu kožných buniek, ktorých cyklus u bežného človeka trvá 28 dní. Avšak u ľudí trpiacich psoriázou sa kožné bunky reprodukujú po troch až šiestich dní, čo vedie k zhrubnutiu kože a jej nadmernému olupovaniu. Ložiská sú červené, ohraničené a tvoria sa na nich biele či striebristé šupiny. Keďže koža je extrémne suchá, dôležité je jej ošetrovanie.

„Liečba psoriázy je lokálna. Spočíva v aplikácii premasťujúcich prípravkov, odšupujúcich keratolytických prípravkov či v aplikácii kortikosteroidov. Účinná je aj fototerapia. Následne sa pristupuje k systémovej liečbe, ktorá je však časovo limitovaná maximálne na dva roky, lebo môže byť sprevádzaná nežiaducimi účinkami,“ hovorí MUDr. Denisa Dostálová, kožná lekárka z AGEL Clinic Bratislava. Pacient sa zvyčajne lieči ambulantne, hospitalizácia na klinických pracoviskách je často potrebná pri ťažkej generalizovanej forme psoriázy.  Pomáha aj pobyt v špecializovaných kúpeľoch.

Okrem vrodenej predispozície majú na vznik a priebeh ochorenia vplyv rôzne infekcie, hormonálne zmeny, nadmerný stres, niektoré lieky napríklad betablokátory, ale aj životospráva. K zhoršeniu prejavov štandardne dochádza na jeseň a v zime, k zlepšeniu zase v lete. Ochorenie sa môže prejaviť v akomkoľvek veku, aj u detí. Častejšie sú postihnuté ženy, ale muži majú zvyčajne ťažší priebeh. Psoriatické ložiská sa objavujú na lakťoch, kolenách, chrbte v krížovej oblasti, ale môžu byť lokalizované aj vo vlasatej časti hlavy, na tvári, nechtoch, niekedy aj na celom tele. Mnoho pacientov je vyčerpaných z dlhodobého kolobehu choroby, nezriedka rezignujú na zlepšenie svojho zdravotného stavu a dostávajú sa do sociálnej izolácie. Avšak chorobu nie je možné zvládnuť bez kožného lekára. Psoriáza je nevyliečiteľná, ale liečiteľná, pričom terapia sa odvíja od stupňa závažnosti postihnutia tela.

„Biologická liečba je indikovaná u pacientov so stredne závažnou až závažnou formou ložiskovej psoriázy po vyčerpaní ostatných dostupných možností liečby. Pacient musí mať min. 10-percentné postihnutie kože s tzv. PASI skóre vyšším ako 10. Skóre odzrkadľuje množstvo šupín, intenzitu zápalu, infiltrácie kože a rozsah postihnutia jej povrchu. Podáva sa takmer vždy vo forme podkožných injekcií či pier. Dostupná je už aj moderná tabletová liečba, ktorá ma komplexný účinok na prebiehajúci zápal, pôsobí priamo v bunkách organizmu, neovplyvňuje celkovú imunitu pacienta, metabolizmus ani  jednotlivé životne dôležité orgány, preto je možné ju aplikovať napríklad aj u onkologických pacientov. Momentálne sa môže podávať aj u pacientov s menším rozsahom postihnutia, ak im psoriáza výrazne znižuje kvalitu života trebárs pri postihnutí vlasatej časti hlavy, nechtov, plôšok dlaní,“ vysvetľuje MUDr. Denisa Dostálová.

Psoriázou podľa štatistík na Slovensku trpí viac ako 200-tisíc evidovaných pacientov. Asi u tretiny z nich sa rozvinie psoriatická artritída. Ide o reumatické ochorenie postihujúce kĺby i nechtové ložiská. Avšak zápalová odpoveď, ktorá vzniká pri psoriáze, môže viesť aj k zvýšenému výskytu aj ďalších zápalových ochorení, ale napríklad aj k metabolickému syndrómu, diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulárnym chorobám, zápalovým ochoreniam čreva. Psoriáza môže vypuknúť v akomkoľvek veku. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie je najčastejšia vo vekovej skupine 50 až 69 rokov. Hlásený výskyt ochorenia v krajinách sa pohybuje v rozmedzí medzi 0,09 % a 11,4 %. V rozvinutých krajinách ide o 2 % až 4 % populácie.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL