Blog, Tlačové správy, Novinky

V neurologických ambulanciách sa s Alzheimerovou chorobou stretávajú často, trpí ňou až 60 tisíc Slovákov

Alzheimerova choroba začína nenápadne a pomaly. Potichu sa vkráda do života a neodchádza, naopak, rozvíja sa. Práve 21. september je vyhlásený za Svetový deň Alzheimerovej choroby, ktorý poukazuje na potrebu pochopenia a podpory ľudí s týmto ochorením. V AGEL Clinic sa týmto pacientom venuje neurologička MUDr. Ronnie Šandorová Traubnerová, ktorá nám o tom povedala viac.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí demencia Alzheimerovho typu medzi desať hlavných smrteľných ochorení, na Slovensku je ňou postihnutých približne 60 tisíc ľudí. „S ochorením sa stretávam pomerne často, podľa štatistík je v súčasnosti na svete 46,8 miliónov ľudí postihnutých demenciou Alzheimerovho typu, pričom každoročný prírastok je 4 a pol milióna nových prípadov,“ hovorí neurologička MUDr. Ronnie Šandorová Traubnerová z AGEL Clinic Bratislava. Väčšinou sa objavuje vo veku nad 60 - 65 rokov.

Zaujímalo nás, čo toto ochorenie vlastne spôsobuje. „Určite je to kombinácia genetických a environmentálnych vplyvov. Je to neurodegeneratívne ochorenie, pri ktorom ubúdajú mozgové bunky a strácajú svoju funkciu. Na vine je bielkovina - amyloid beta, ktorá sa zhlukuje do amyloidných plakov a nervové bunky poškodzuje. Čisto genetická, tzv. familiárna forma je zriedkavejšia, väčšinou ide o tzv. sporadické prípady,“ vysvetľuje. Nepoznáme fungujúcu prevenciu, ale odporúča sa zdravý životný štýl. Dôležitá je liečba ochorení, ktorými človek trpí, ako napríklad aj liečba hypertenzie.

Odborníci sa zhodujú v jednom – veľmi dôležité je príznaky nepodceňovať a čo najskôr navštíviť odborníka. Medzi najčastejšie patria porucha krátkodobej pamäti, náhla zmätenosť v známom prostredí, predlženie času vykonávania bežných denných aktivít, problémy s platením účtov či s administratívnymi úkonmi. Laici si ju často pletú s demenciou. Demencie sú však skupina ochorení spôsobujúce poruchu pamäti a mnohé iné symptómy. Príčiny sú rôzne, jedna a najčastejšia je Alzheimerova choroba, ale sú mnohé ďalšie, napríklad vaskulárna demencia spôsobená mnohopočetnými infarktami mozgového tkaniva. Vždy je dôležité hľadať potenciálne ovplyvniteľnú príčinu (napríklad znížená funkcia štítnej žľazy) a rizikové faktory, teda pri vaskulárnej demencii liečiť aterosklerózu, znižovať krvnú zrážanlivosť, vysoký krvný tlak, srdcové problémy a podobne.

Alzheimerovu chorobu zatiaľ vyliečiť nevieme , ale existujú lieky, ktoré spolu s podpornou liečbou môžu vývoj ochorenia spomaliť.

Starostlivosť o pacienta trpiacim týmto ochorením je veľmi náročná. „Pacient postupne s progresiou ochorenia stráca schopnosť sa sám o seba postarať, prestáva rozpoznávať blízkych, je inkontinentný, nevie sa sám najesť, býva zmätený, občas aj agresívny alebo paranoidný. Veľa pacientov končí v domovoch pre pacientov s demenciou, mnohí majú opatrovateľskú službu doma, u niektorých to zvládajú príbuzní, ale je to náročne, pretože je to 24 hodinová práca,“ opisuje rôzne príklady MUDr. Ronnie Šandorová Traubnerová.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL