Blog, Tlačové správy, Novinky

S liečbou sklerózy multiplex sa musí začať včas, vtedy je možné ju spomaliť. V počte pacientov patrí Slovensko na smutné vrchné priečky rebríčka

Sclerosis multiplex, po slovensky roztrúsená skleróza, je známa aj ako ochorenie tisícich tvárí. Jej príznaky sa vyskytujú už u mladých ľudí a vývoj je často nepredvídateľný. Každoročne je posledná májová streda, tento rok teda 25. máj, Svetovým dňom sklerózy multiplex, ktorý má za cieľ na toto závažné neurologické ochorenie upozorniť a zároveň o ňom zvyšovať informovanosť.

Roztrúsená skleróza je zápalovo - degeneratívne ochorenie, ktoré napáda centrálny nervový systém, teda mozog a  miechu.  „Imunitný systém v podstate napáda svoje vlastné nervové vlákna, resp. ich obal, ktorý je tvorený myelínom. Myelín za normálnych okolností chráni nervové vlákna a pomáha im šíriť elektrické vzruchy, a tým riadiť funkcie celého nervového systému. Bez neho dochádza k výraznému spomaleniu vedenia vzruchov v nervovom tkanive, neskôr aj k jeho odumretiu a zániku,“ vysvetľuje MUDr. Ronnie Šandorová Traubnerová, neurologička z AGEL Clinic.

Toto ochorenie sa vyznačuje tým, že jeho prejavy môžu byť rôzne podľa toho, ktorá časť nervovej sústavy je zasiahnutá. „Častým prvým príznakom sú zrakové poruchy, a to v dôsledku napadnutia zrakového nervu, prejavujúce sa poruchou zraku, bolesťou za okom. Ďalšími prejavmi môže byť oslabnutie až ochrnutie tváre, končatín alebo až polovice tela, silné závrate a porucha rovnováhy, koordinácie,  strata citlivosti, výrazná únava a v neskorších štádiách porucha močenia, stolice,“ uviedla neurologička.

V súčasnosti ešte na sklerózu multiplex neexistuje liek, ktorý by dokázal ochorenie navždy vyliečiť. Avšak sú k dispozícii lieky, ktoré dokážu veľmi účinne kontrolovať a spomaľovať priebeh ochorenia, najmä pokiaľ sa začne s liečbou včas. V priebehu posledných 20 rokov sa počet liekov na liečbu roztrúsenej sklerózy rozšíril, mnohé nové lieky sú vo fáze registrácie alebo sa skúma ich účinok v klinických štúdiách. „Počet pacientov v posledných rokoch stúpa. Čiastočne  je to aj v dôsledku väčšej informovanosti širokej verejnosti o príznakoch a prejavoch ochorenia s následnou návštevou špecialistu. Slovensko patrí ku krajinám s vyššou incidenciou tohto ochorenia, preto odporúčam jednoznačne príznaky nepodceňovať a včas vyhľadať odborníkov,“ dodáva MUDr. Ronnie Šandorová Traubnerová.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL