Blog, Tlačové správy, Novinky

„Ísť z kancelárie priamo na intenzívne slnko pri mori môže byť pre našu kožu veľmi nebezpečné,“ hovorí dermatologička z AGEL Clinic

Máj je známy tým, že tento mesiac je celosvetovo venovaný prevencii rakoviny kože. V rámci neho vyhlásila Americká dermatologická akadémia (American Academy of Dermatology) prvý pondelok v mesiaci za Melanómový pondelok (Melanoma Monday). Pri tejto príležitosti sme sa porozprávali s dermatologičkou z AGEL Clinic MUDr. Ľudmilou Žigovou, ktorá nám prezradila, čo to melanóm je, ako je možné ho spoznať či ako sa lieči.

Čo je melanóm? Je voľným okom viditeľný?

Melanóm ja nádorové ochorenie vychádzajúce z melanocytov - teda z buniek tvoriacich farbivo melanín. Tieto bunky sa často vyskytujú v povrchových vrstvách kože, ale aj v iných tkanivách ľudského tela, napríklad v oku. Samozrejme, vzhľadom na prístupnosť povrchu kože ho môžeme na koži pozorovať aj voľným okom, v ostatných častiach tela treba vyšetrenie odborníkom.
Tento druh nádorového ochorenia je veľmi nebezpečný nie pre svoj invazívny rast v mieste výskytu, ale vo včasnom a intenzívnom vyplavení nádorových buniek do iných tkanív a orgánov, teda metastázovaní. Na novom mieste si bunky zachovávajú svoju schopnosť rýchleho rastu a ďalšieho metastázovania.

Aký rozšírený je melanóm v populácii? Aké sú príčiny jeho vzniku?

Melanóm je rozšírený najmä u belochov, u čiernej rasy sa takmer nevyskytuje - geograficky je melanóm najrozšírenejší v Austrálii. Podľa štatistických údajov v našich zemepisných šírkach riziko ochorenia na malígny melanóm je asi 2 percentá, iné zdroje udávajú nárast až do 10 percent. Samozrejme, presnejšie sú absolútne čísla o výskyte ochorenia, ktoré udávajú zdravotnícke štatistiky. Ako hlavné príčiny rozvoja malígneho melanómu sa udávajú dedičné faktory a expozícia UV žiareniu - teda slnečnému žiareniu. V prípade genetických predispozícií je účinnou ochranou pravidelná kontrola u dermatológa najmä v prípade výskytu melanómu v rodine alebo výskytu takzvaných dysplastických nervov. Sú to znamienka, u ktorých je pravdepodobnosť rozvoja melanómu zvýšená.

Ako sa pred vznikom melanómu dokážeme chrániť?

Prevencia ochorenia na malígny melanóm kože je relatívne jednoduchá vzhľadom na prístupnosť kože vyšetreniu. Dôležité  je sledovanie možných zmien pigmentových znamienok voľným okom - sledujeme zmenu veľkosti, tvar, ohraničenia, farby, sekundárne zmeny ako mokvanie, tvorba chrasty, krvácanie a samozrejme subjektívne pocity ako svrbenie. V súčasnej dobe je možná pravidelná kontrola u odborného lekára dermatológa, ktorý zhodnotí stav celej kože a jednotlivé znamienka vyšetrí dermatoskopom, ktorý umožní vyšetrenie hlbších štruktúr kože aj bez nutnosti excízie, teda vyrezania kože za účelom histologického vyšetrenia. Vyšetrenie je nebolestivé, rýchle a umožňuje aj dokumentáciu jednotlivých znamienok, a tým aj objektívne sledovanie zmien. V prípade rizikového faktoru UV žiarenia je jedinou prevenciou rozumná expozícia slnečnému žiareniu - v našich zemepisných šírkach je to postupné vystavovanie sa slnku, ochrana pred slnečným žiarením použitím ochranných prostriedkov alebo ľahkého oblečenia a pokrývky hlavy najmä v poludňajších hodinách. Veľkým rizikom je vystavenie sa prudkému UV žiareniu napríklad na dovolenke v jarných mesiacoch pri mori, teda z pracoviska vo vnútorných priestoroch priamo na intenzívne slnko pri mori. Tieto prudké výkyvy v expozícii UV žiareniu vyžadujú intenzívnu ochranu a sú jednoznačne silným rizikovým faktorom pre rozvoj melanómu. Ochranu pred intenzívnym UV žiarením poskytujú ochranné prostriedky vo forme krémov, sprejov, prípadne ľahké, husto tkané oblečenie a pokrývka hlavy.

Aká je liečba tohto ochorenia?

Prvým krokom úspešnej liečby je chirurgické odstránenie nádoru s histologickým vyšetrením a presnou klasifikáciou nádoru. Najmä pri takzvaných povrchových melanómoch je táto liečba dostačujúca a nasleduje klinické sledovanie a pravidelne kontroly u lekára. Aktivitu melanómových buniek je možné sledovať aj laboratórnym vyšetrením z krvi. V prípade rozsiahlych nálezov a metastázovania sme mali do poslednej doby možnosti iba podpornej a paliatívnej liečby. V poslednom období najmä vďaka rozvoju biologickej liečby sa otvorila možnosť aj účinnej liečby, ktorá predlžuje dobu prežitia pri relatívne zachovanej kvalite života pacientov. Ale aj v tomto prípade platí lepšia prevencia ako komplikovaná, náročná liečba s vedľajšími účinkami.

Stretávate sa s ním často?

Vzhľadom na rozvoj preventívnych vyšetrení kože sa v poslednom období stretávam často s prechodnými formami a tzv. povrchovými formami melanómu, kde včasné chirurgické
odstránenie je často jedinou liečbou. V mojej praxi som sa, žiaľ, stretla aj s pokročilými
a metastázujúcimi štádiami ochorenia, kde je aj vysoká úmrtnosť a kvalita života značne obmedzená.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL