Blog, Tlačové správy, Novinky

„Rehabilitácia pomôže pacientom aj bez užívania liekov a zlepšuje kvalitu života,“ hovorí lekárka z AGEL Clinic

Pacienti, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom, či už je to dôsledok nesprávneho životného štýlu alebo operácií či úrazov, nájdu pomoc v AGEL Clinic v Ambulancii fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Ordinujúca doktorka MUDr. Ingrid Štefanková sa zameriava na širokú škálu diagnóz a nás zaujímalo, ako vyšetrenie prebieha a čo sa po diagnostike pacienta deje ďalej.

S akými zdravotnými problémami vás pacienti najčastejšie navštevujú?

Najčastejšie sú to pacienti s vertebrogénnymi ťažkosťami, bolesťami krčnej, hrudnej alebo driekovej chrbtice, či už na podklade funkčných alebo štrukturálnych zmien pri chybnom držaní tela, nesprávnych pohybových návykov, chronickom alebo jednostrannom preťažení. Prichádzajú aj deti s chabým držaním tela, skoliózou alebo plochými nohami. Často sú to ortopedickí pacienti s bolesťami kĺbov, po úrazoch, po operáciách (artroskopie), alebo po neurochirurgických zákrokoch na chrbtici. Tiež reumatologickí pacienti s polyartralgiami.

Prichádzajú pacienti včas alebo až keď sú ich problémy v pokročilom štádiu?

Väčšinou pacienti prichádzajú vtedy, až keď majú nejaké ťažkosti, bolesti, obmedzenie pohybu a limituje ich to v bežných denných aktivitách. Občas prídu aj preventívne s chybným držaním tela či nesprávnymi pohybovými stereotypmi.

Ako prebieha vyšetrenie vo vašej ambulancii? Na čo všetko sa pri vyšetrení zameriavate?

Na začiatku sa odoberie podrobne anamnéza, kde sa zisťujú ťažkosti, s ktorými pacient prichádza, ale aj pridružené diagnózy, ktoré pacient má alebo ochorenia, ktoré prekonal. Dôležité údaje sú aj o dennej aktivite, či väčšinu dňa pacient sedí, alebo vykonáva jednostranne zaťažujúcu činnosť, či športuje, aké športy vykonáva. Po odobratí anamnézy nasleduje samotné vyšetrenie pohybového aparátu v rôznych pozíciách, okrem statického vyšetrenia sa posudzuje aj dynamika pohybu, správnosť jednotlivých pohybových stereotypov, aktivita hlbokého stabilizačného systému, držanie tela v sede, v stoji. Po komplexnom vyšetrení nastáva vyhodnotenie porúch pohybového systému, o ktorých je vždy pacient informovaný. Následne sa navrhuje rehabilitačný program a pacient je edukovaný o režimových opatreniach. Po absolvovaní rehabilitačných procedúr nasleduje kontrolné vyšetrenie, kde sa zhodnotí stav pacienta, podľa potreby sa doplnia alebo upravia procedúry, alebo sa rehabilitácia ukončí. Z dlhodobého hľadiska sú odporúčané vhodné športové aktivity, prípadne obmedzenia, ktoré vyplývajú z jeho diagnózy. V ambulancii sa tiež vypisujú poukazy na zdravotnícke pomôcky a aplikuje sa laseroterapia. 

Na základe čoho určujete rehabilitačnú liečbu?

Rehabilitačná liečba sa určuje individuálne po dôkladnom vyšetrení pacienta na základe jeho ťažkostí s prihliadaním sa na pridružené ochorenia, ale aj jeho denné, pracovné, či športové aktivity.

Čo vás na tejto práci najviac baví?

Mám rada prácu s ľuďmi, rehabilitácia umožňuje pomôcť ľuďom inak ako užívať lieky, nevyužíva invazívne vyšetrovacie a liečebné metódy, ale manuálne techniky, rôzne typy cvičení či fyzikálnu terapiu.  Úpravou pohybových stereotypov, kontrolovaným držaním tela, dodržiavaním režimových opatrení sa dá veľa pomôcť. Zlepšuje priebeh ochorenia a zvyšuje kvalitu života.

Kde robíme ako pacienti najväčšie chyby (zlý postoj, sedenie)?

Opakovane sa mi stáva, že už na začiatku vyšetrenia sa pacienti „priznajú“, že majú málo pohybu, väčšinu dňa sedia, majú zlé držanie tela, prípadne nemajú dobre nastavené sedenie za počítačom. Menším ťažkostiam neprikladajú dôležitosť, prípadne to riešia tabletkami od bolesti alebo lokálne masťami. Až problémy, ktoré im obmedzujú bežné denné aktivity, ich prinútia vyhľadať pomoc. Pritom funkčné zmeny, ktoré vznikajú na začiatku, kedy nie je porušená štruktúra, sa ľahšie upravujú a je ich možné vrátiť do pôvodného stavu. Neskôr vznikajú štrukturálne zmeny, ktoré sa tiež dajú ovplyvniť, ale nie je ich možné úplne vrátiť do pôvodného stavu.

AGEL Clinic je špecializovaná nemocnica v Bratislave so zameraním na ochorenia pohybového ústrojenstva, športovú medicínu, jednodňovú chirurgiu a mnoho ďalších špecializovaných odborov. Disponuje tímom skúsených odborníkov a priestory nemocnice sú vysoko nadštandardné.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL