Blog, Tlačové správy, Novinky

AGEL Clinic získala certifikát kvality ISO 9001, ISO 14 001 a ISO 45001

AGEL Clinic, špecializovaná nemocnica v Bratislave, získala certifikát kvality ISO 9001, ISO 14 001 a ISO 45001. Získanie certifikátov si vyžadovalo intenzívnu prípravu počas celého roka. Certifikát kvality, ktorý bol udelený spoločnosťou SGS Slovakia s.r.o., je platný do 19. januára 2024 a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov.

AGEL Clinic získala tieto certifikáty pre činnosti Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti a Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby. „Naša klinika sa zúčastnila procesu udeľovania certifikátu kvality po prvýkrát. Sme veľmi radi, že sme tieto certifikáty získali, pretože sa snažíme robiť všetko pre to, aby našim klientom bol poskytovaný najvyšší možný komfort a najlepšia zdravotná starostlivosť. Minulý rok bol o niečo náročnejší ako tie ostatné, ale aj napriek tomu náš personál dokázal, že si tieto certifikáty zaslúžime. Preto im patrí moje veľké poďakovanie,“ hovorí riaditeľ AGEL Clinic MUDr. Oto Lobodáš, MPH.

Zámerom politiky Integrovaného systému manažérstva (ISM) je zvyšovanie funkčnosti a efektívnosti integrovaného systému riadenia kvality a environmentu zavedeného v zmysle medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, plnením príslušných platných právnych národných a medzinárodných predpisov a iných požiadaviek.

Cieľom politiky je uspokojovanie potrieb pacientov, minimalizovanie negatívnych dopadov na životné prostredie, prevencia znečisťovania a neustále zlepšovanie efektívnosti integrovaného manažérskeho systému kvality. Jej obsahom je viacero zložiek, ktorým sa prikladá dôležitosť, a to:

 1. Trvalé zabezpečenie kvality poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti a zvyšovanie spokojnosti pacientov
   
 2. Prehlbovanie spolupráce s dodávateľmi tak, aby výsledkom nákupu bola kvalita dodávok
   
 3. Zvyšovanie produktivity s cieľom byť úspešnou, stabilnou a konkurencie schopnou organizáciou poskytujúcou služby zdravotnej starostlivosti na trhu
   
 4. Neustále vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie ich kvalifikačných predpokladov pre výkon ich činnosti s cieľom zvýšiť ich povedomie a zodpovednosť v oblasti kvality a ochrany životného prostredia
   
 5. Zlepšovanie vplyvu na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj pracovné podmienky zamestnancov, hlavne v rámci nakladania s odpadmi a znižovania spotreby energií.
   
 6. 6.Zvyšovanie funkčnosti a efektívnosti integrovaného systému manažérstva kvality a   environmentu zavedeného v zmysle medzinárodných noriem ISO 9001 a ISO 14001, plnením príslušných platných  právnych  národných  a  medzinárodných  predpisov iných požiadaviek.

AGEL Clinic je špecializovaná nemocnica v Bratislave so zameraním na ochorenia pohybového ústrojenstva, športovú medicínu, jednodňovú chirurgiu a mnoho ďalších špecializovaných odborov. Disponuje tímom skúsených odborníkov a priestory nemocnice sú vysoko nadštandardné.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL