Blog, Tlačové správy, Novinky

Potvrdilo sa, že naši zamestnanci sú profesionáli za každých okolností

Prvý polrok tohto roku bol pre všetkých, nielen zdravotníkov, ale aj pre pacientov a ich príbuzných, zaťažkávajúcou skúškou. Šíriaca sa epidémia koronavírusu COVID-19 preverila sily, trpezlivosť a pripravenosť všetkých rýchlo riešiť problémy, ktoré dovtedy nemocnice nepoznali a na novú realitu sa adaptovať. O tom, ako táto situácia ovplyvnila chod špecializovanej AGEL Clinic v Bratislave, a ako celkovo hodnotí prvý polrok 2020, sme sa porozprávali priamo s jej riaditeľom, MUDr. Otom Lobodášom, MPH.

Ako by ste zhodnotili prvý polrok 2020 vo Vašej nemocnici?

Prvý polrok bol negatívne ovplyvnený situáciou spôsobenou koronavírusu, s ničím podobným sme sa doteraz nestretli. Bolo to veľmi náročné obdobie pre všetkých zamestnancov aj pre pacientov. Boli sme nútení obmedziť poskytovanú zdravotnú  starostlivosť, úplne sme prestali vykonávať plánované operačné výkony, čo zasiahlo aj našich pacientov, nakoľko sa im posunul čas vyriešenia ich zdravotných problémov. Nemocnica operatívne prijímala všetky potrebné opatrenia v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou. V súčasnosti už fungujeme v štandardnom režime.    

Bol výnimočný kvôli pandémii koronavírusu. Čo bolo najväčšie negatívum, malo toto obdobie aj niečo pozitívne pre nemocnicu?

Najväčším negatívom bola skutočnosť, že sme museli zrušiť plánované operácie, čo negatívne pocítili predovšetkým naši pacienti. Pozitívom možno nazvať skutočnosť, že sa nám potvrdilo, že naši zamestnanci sú profesionáli za každých okolností a výnimočnú situáciu sme aj vďaka nim zvládli.  

V porovnaní s inými rokmi, koľko ste ošetrili, resp. hospitalizovali pacientov?

Počas koronakrízy sme výkonnostne klesli o 60 %.

Čo je najsilnejšou devízou Vašej nemocnice? ​

Našou najsilnejšou devízou je kvalifikovaný personál, ponúkané služby aj nad rámec verejného zdravotného poistenia a  komfort služieb súkromného zdravotníckeho zariadenia poskytovaných v nadštandardných priestoroch. 

Darí sa Vám riešiť všeobecný personálny nedostatok ľudí v zdravotníctve?

Áno, momentálne máme obsadené všetky plánované pozície.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL