Služby

Pohybová medicína

Pohybová medicína tvorí unikátny a jedinečný koncept zdravotníckeho zariadenia v Slovenskej republike, kde sa na stanovenie diagnózy a určenie optimálnej liečby podieľajú poprední odborníci v jednotlivých odboroch. Zmyslom a filozofiou našej činnosti je poskytovať vysoko špecializovanú, komplexnú, vzájomne sa doplňujúcu a individuálnu starostlivosť na úrovni najnovších vedeckých poznatkov.

Cieľom našej práce je obnovenie alebo normalizácia pohybov tak, aby nedochádzalo k preťažovaniu a bolestiam pohybového systému. Vo fyzioterapii využívame širokú škálu techník a metód, ktoré rešpektujú neurofyziologické princípy ľudského tela a pohybu. Tento všeobecný princíp podrobne opisuje a vysvetľuje koncept Dynamické neuromuskulárnej stabilizácia ktorej zakladateľom je Prof.Pavel Kolář.