MUDr. Boris Liščák

MUDr. Boris Liščák ortopéd

Ordinačné hodiny, prevádzková doba, zmluvné poisťovne Stránka pracoviska


Detskú ortopédiu považujem za najkrajšiu časť medicíny vôbec. Umožňuje totiž pomôcť deťom s vrodenými alebo získanými deformitami začleniť sa do normálneho života bez psycho-sociálneho handicapu. Medzi rôznorodými diagnózami rezonujú najmä deformity chrbtice, ktoré vyžadujú srdce a rozum človeka, ktorý je tejto problematike oddaný naplno. Aj preto považujem liečbu deformít chrbtice u detí a dospelých za celoživotnú výzvu a moje poslanie v rámci odborného zamerania. Vyžaduje však neustále vzdelávanie sa a súčasné odovzdávanie vlastných skúseností zahraničným kolegom (Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, USA, SAE...).

Doterajšia prax:

1993-2002 - sekundárny lekár Ortopéd. odd. FNsP, Žilina
2002-2013 - zástupca prim. Odd. detskej ortopédie FNsP, Žilina
1993-2013 - sekundárny lekár slúžiaci na Traumatológii odd. FNsP, Žilina
2013-2018 - zástupca prednostu Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH, Bratislava
2017-dnes - lekár - špecializovaná nemocnica AGEL Clinic, Bratislava

Motto:

Nič nie je nemožné.


Ordinačné hodiny, prevádzková doba, zmluvné poisťovne

Pondelok: 16:00 - 19:00
Utorok:
Streda: 16:00 - 19:00
Štvrtok:
Piatok:
VŠZPDôveraUnion
nienienie