Mgr. Veronika Petrovičová

Mgr. Veronika Petrovičová sestra

  • Vyštudovala som strednú zdravotnícku školu v Trnave, odbor zdravotnícky asistent.
  • 2008 - 2011 Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce – odbor ošetrovateľstvo  (Bc.)                                          
  • 2012 - 2014 Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva  a sociálnej práce  – odbor ošetrovateľstvo (Mgr.)
  • 2014 – 2015 SZU v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií  - špecializačné štúdium v odbore chirurgia
  • Priebeh zamestnaní:  

  • počas štúdia - Fakultná nemocnica v Trnave
  • 2011 – 2014 I. ortopedicko - traumatologická klinika UNB Ružinov, sestra pri lôžku
  • 2014 – súčasnosť  AGEL Clinic - sestra lôžkového oddelenia