Mgr. Martina Strižencová

Mgr. Martina Strižencová rádiologický technik

Vyštudovala som gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne.

2012- 2015 – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, odbor rádiologická technika (Bc.)

2015- 2017- Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ústav zdravotníckych disciplín, odbor verejné zdravotníctvo (Mgr.)

Priebeh zamestnaní:

jún 2015 - september 2015 - FN Trenčín, rádiodiagnostické oddelenie
september 2015 - október 2015 - UNB Staré Mesto, rádiodiagnostické oddelenie
november 2015 - súčasnosť - AGEL Clinic, rádiodiagnostické oddelenie