Lenka Strempeková

Lenka Strempeková sestra

Vyštudovala som strednú zdravotnícku školu v Trenčíne, odbor všeobecná sestra.

V roku 2002 som nastúpila do UNB Ružinov ako sestra pri lôžku na II. Ortopedicko – traumatologickú kliniku.

Od roku 2005 som pracovala v Rakúsku v meste Linz ako zdravotná sestra v domácnosti.

Od roku 2012 som opäť pôsobila na I. Ortopedicko - traumatologickej klinike UNB Ružinov ako zdravotná sestra pri lôžku, neskôr na pooperačnej izbe pacientov.  Popri práci som doštudovala špecializáciu v chirurgických odboroch na SZU v Baratislave.

Od roku 2016 pracujem v AGEL Clinic ako sestra špecialistka na neurologickej ambulancii.