Mgr. Jana Trávničková

Mgr. Jana Trávničková vedúca sestra oddelenia

2004 - 2008   Stredná zdravotnícka škola v Trnave, odbor zdravotnícky asistent
2008 - 2011   Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce – odbor ošetrovateľstvo
                      (Bc.)
2012 - 2014   Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva  a sociálnej práce  – odbor ošetrovateľstvo (Mgr.)
2014 – 2015   SZU Bratislava, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií  - špecializačné štúdium
                       v odbore chirurgia
 

Priebeh zamestnaní

Fakultná nemocnica v Trnave, Traumatologicko – ortopedická klinika, zdravotnícky asistent
2011 – 2015               I. ortopedicko - traumatologická klinika UNB Ružinov, sestra pri lôžku/JIS
2015 2016              AGEL Clinic - sestra lôžkového oddelenia
2016 – súčasnosť    AGEL Clinic – sestra poverená vedením lôžkového oddelenia