Bc. Janka Kuchárová

Bc. Janka Kuchárová vedúci fyzioterapeut

Vysokoškolské štúdium v odbore fyzioterapia som absolvovala na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave. V súčasnosti pokračujem v magisterskom štúdiu. Počas svojej praxe som pracovala vo viacerých ambulanciách. Svoje znalosti prehlbujem  vzdelávaním sa a prácou s konceptami Spiraldynamic, SM systém a metódou podľa Mojžišovej.

Profesionálna prax :

  • 2014 - Fakultná Nemocnica Kramáre
  • 2014 – Železničná Nemocnica, Bratislava

V našej ambulancii poskytujeme komplexnú rehabilitačnú starostlivosť vrátane elektroliečby, ultrazvuku a terapeutického laseru. Pracujeme s konceptami Spiraldynamik, DNS ( dynamická neuromuskulatúrna stabilizácia ), SM systém, Metóda podľa Mojžisovej. V terapii si pomáhame kineziotapingom, sballmi , fitloptami, bosu a ďalšími rehabilitačnými pomôckami. Terapiu u nás môžu navštevovať aj deti od 3 rokov s vrodenými alebo získanými poruchami pohybového aparátu vrátane nesprávneho držania tela a skolióz. Pri terapii kladieme dôraz na individuálny prístup s aktívnou spoluprácou klienta. Podrobnou diagnostikou postupy a pohybu neodstraňujeme iba následky, ale aj príčinu ochorenia.