Nikoleta Baričičová

Nikoleta Baričičová inštrumentárka

Vyštudovala som strednú zdravotnícku školu Mudr. I. Halka v odbore všeobecná sestra.
2013-2015 Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, postgraduálne štúdium odbor inštrumentárka.

Priebeh zamestnaní

  • 1994 - 2002 Univerzitná nemocnica Bratislava Kramáre, urologická klinika - zdravotná sestra
  • 2002 - 2006 Univerzitná nemocnica Bratislava Kramáre, urologická klinika - inštrumentárka
  • 2006 - 2007 Univerzitná nemocnica Bratislava Ružinov, ortopedická klinika
  • 2007 - 2010 Kryofit,s.r.o. Bratislava - odborný zdravotný dozor
  • 2010 - 2017 Novapharm,s.r.o
  • 2018 - súčasnosť Agel Clinik - inštrumentárka