Andrea Hollá

Andrea Hollá sestra

Vyštudovala som strednú zdravotnícku školu v odbore všeobecná sestra. V roku 1990 som nastúpila do Nemocnice s poliklinikou v Ružinove ako sestra pri lôžku na internom oddelení. Od roku 1999 som pôsobila na II. Ortopedickej klinike FNsP Ružinov ako ambulantná sestra. Od roku 2006 som zastávala funkciu sekretárky na I. Ortopedicko-traumatologickej klinike LF UK Univerzitnej nemocnice v Bratislave, kde som viedla poradovník pre umelé náhrady kĺbov a evidovala agendu Slovenského artroplastického registra (SAR). Súčasne som bola asistentkou zástupcu prednostu kliniky. Počas tohto obdobia som absolvovala kongresy a semináre pre inštrumentárky. 

Od roku 2014 zastávam v A-KLINIK pozíciu sestry na ambulancii, vediem administratívu pre ortopédiu a zároveň plním funkciu obiehajúcej sestry na ortopedickej operačnej sále.