Náš tím
MUDr. Vladimír Výrostko

MUDr. Vladimír Výrostko cievny chirurg

Ordinačné hodiny, prevádzková doba, zmluvné poisťovne Stránka pracoviska


Som dvojatestovaný chirurg a atestovaný cievny chirurg.  Po promócii na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1990 som pracoval ako chirurg na chirurgickom oddelení v Žiari nad Hronom. V roku 1993 som získal I.atestáciu z chirurgie a v r. 1999 II.atestáciu. V roku 2005 som atestoval v obore cievna chirurgia. Do roku 2013 som pracoval ako lekár chirurgického oddelenia a vykonával som prácu aj na ambulancii cievnej chirurgie v Žiari nad Hronom od r. 1995. V rokoch 2012-2013 som vykonával funkcíu primára chir.odd. v Žiari nad Hronom. Od apríla 2013 pracujem ako vedúci lekár Oddelenia jednodňovej chirurgie v nemocnici Handlová a zároveň pracujem aj na cievnej ambulancii.

Profesionálna prax:

  • 1990-2013 chirurgické oddelenie Nemocnica Žiar nad Hronom
  • 2013- doteraz  Oddelenie jednodňovej chirurgie nemocnica Handlová a cievna ambulancia
  • 1995-odborná stáž I.chir.klinika Bratislava
  • 1995-kurz laparoskopickej chirurgie Podunajské Biskupice
  • 2001 a 2004 štúdijný pobyt v NÚSCH Bratislava
  • 2001-odborná stáž na I.chir.klinike Bratislava
  • 2013-certifikovaná stáž endovenoznej chirurgie v Budapešti

Certifikáty na používanie lasera v chirurgii 


Ordinačné hodiny, prevádzková doba, zmluvné poisťovne

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok: 09:00 - 15:30
VŠZPDôveraUnion
nienienie