Náš tím
MUDr. Peter Matejička

MUDr. Peter Matejička neurológ - elektrofyziológ

Ordinačné hodiny, prevádzková doba, zmluvné poisťovne Stránka pracoviska


Vzdelanie:

  • 2011 – 2016:  Špecializačná príprava v odbore neurológia, SZU Bratislava. Ukončenie 5.12.2016 špecializačnou skúškou
  • 2005 – 2011:   Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, dbor: Všeobecné lekárstvo
  • 2001 – 2005:   Gymnázium
  • 1992 – 2001:   Základná škola
  • 1995 – 2001:   Základná umelecká škola
  • 05/2016:          Kurz z elektromyografie – pokročilý , SZU Bratislava

Pracovné skúsenosti:

  • 08/2011 – súčasnosť II. Neurologická klinika UN a LF UK Bratislava, liečebno-preventívna starostlivosť v pozícii lekára so špecializáciou v odbore neurológia
  • 03/2012 – 05/2012 Centrálne prijímacie oddelenie UN a LF UK Bratislava, liečebno-preventívna starostlivosť v pozícii sekundárneho lekára.

Ordinačné hodiny, prevádzková doba, zmluvné poisťovne

Pondelok:
Utorok:
Streda: 16:00 - 19:00 (robí EMG)
Štvrtok:
Piatok:
VŠZPDôveraUnion
ánoánoáno