Náš tím
MUDr. Katarína Sisol

MUDr. Katarína Sisol reumatológ

Ordinačné hodiny, prevádzková doba, zmluvné poisťovne Stránka pracoviska


  • Ukončila štúdium v roku 2002 na Lekárskej fakulte Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Prvý rok ako absolvent strávila cirkuláciou na základných oddeleniach Nemocnice sv. Jakuba v Bardejove
  • V rokoch 2003-2007 pracovala na internom oddelení v nemocnici v Tepliciach v Čechách ako lekár lôžkového oddelenia a príjmovej ambulancie
  • V roku 2005 získala atestáciu 1. stupňa z interného lekárstva a v roku 2007 krátko pôsobila ako vedúca lekárka jedného z lôžkových oddelení. Neskôr stážovala a následne v roku 2007 získala stále pracovné miesto v Reumatologickom ústave v Prahe. Pracovala na lôžkovom oddelení, aj v ambulantnej časti a tiež bola účastná viacerých klinických hodnotení.
  • V roku 2010 získala špecializáciu z reumatológie a tiež spôsobilosť z vnútorného lekárstva na základe doplnenia praxe na 1. Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe (ekvivalent európskej atestácie)

Pravidelne sa zúčastňuje česko-slovenských aj svetových kongresov, opakovane aj s aktívnou účasťou a absolvovala kurz artrosonografie. Publikovala niekoľko článkov v českých lekárskych časopisoch a je spoluautorom aj niektorých zahraničných publikácií.

Súhrn profesionálnej praxe: 

2002-2003 Nemocnica Sv. Jakuba Bardejov
2003-2007 Interné oddelenie Nemocnica Teplice v Čechách
2007-2017 Reumatologický ústav Praha

 


Ordinačné hodiny, prevádzková doba, zmluvné poisťovne

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok:
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok:
VŠZPDôveraUnion
ánonieáno