Služby

Reumatológia, zápal kĺbov, bolesť kĺbov

Reumatologická ambulancia

Zabezpečujeme  komplexnú zdravotnú  starostlivosť pri zápalových ochoreniach pohybového aparátu. Poskytujeme  reumatologické vyšetrenie na  diferenciálnu diagnostiku príčin  zápalového ochorenia svalov a kĺbov, následnú  farmakologickú liečbu vrátane liečby v infúznom stacionári, zaradenie do rehabilitačného programu s individuálne pripraveným programom. Výhodou je možnosť vykonania konzultácie s ostatnými špecialistami iných medicínskych odborov na  našom pracovisku.  V  komplikovaných prípadoch sprostredkujeme vyšetrenie a hospitalizáciu v NÚRCH Piešťany.

V indikovaných prípadoch  navrhneme zdravotnej poisťovni pacienta, aby absolvoval niektorý z typov kúpeľnej liečby.

Seniorom a pacientom s osteoporózou zabezpečíme denzitometrické vyšetrenie a preventívne cvičenie s poučením o správnom stravovaní a vhodných pohybových aktivitách.