Služby

Rehabilitácia

V našej ambulancii poskytujeme komplexnú rehabilitačnú starostlivosť vrátane elektroliečby, ultrazvuku a terapeutického laseru. V terapii si pomáhame kineziotapingom, sballmi a ďalšími rehabilitačnými pomôckami. Terapiu u nás môžu navštevovať aj deti od 3 rokov s vrodenými alebo získanými poruchami pohybového aparátu vrátane nesprávneho držania tela a skolióz.

Pri terapii kladieme dôraz na individuálny prístup s aktívnou spoluprácou klienta. Podrobnou diagnostikou postury a pohybu neodstraňujeme iba následky, ale aj príčinu ochorenia.