Služby

Ambulancia liečby bolesti

V dnešnej dobe čoraz viac ľudí trpí rôznymi ochoreniami, ktorých typickým prejavom je bolesť. Aj napriek tomu, že sa liečime podľa doporučení lekára a dodržujeme svoj režim  ochoreniu, pri niektorých typoch onemocnení sú bolestivé  príznaky takej intenzity, že  bohužiaľ základná liečba proti bolesti nezaberá. Náplňou činnosti algeziologickej  ambulancie je zvládnutie práve takých klinických stavov. Zaoberá sa inak  nezvládnuteľnými  chronickými bolesťami rôzneho pôvodu.  Ide predovšetkým o bolesti chrbta rôznych príčin, stavy po operáciách chrbtice s následnou pretrvávajúcou bolesťou, bolesti kĺbov, rôzne neurologické bolestivé ochorenia, stavy po úrazoch s následnou chronickou bolesťou, cievne choroby s chronickými bolesťami, bolesti pri nádorových ochoreniach a podobne.

Terapia bolesti na našej ambulancii nevychádza iba z jedného druhu terapie. V našej ambulancii kombinujeme viaceré prístupy a najnovšie poznatky v oblasti medicíny.

Liečba prebieha farmakologicky aktívnymi liečivami, ktorých dávkovanie sa precízne nastavuje podľa individuálnych potrieb pacienta. Kombinujú sa rôzne typy liečiv a nastavuje  sa presné dávkovanie s  cieľom dosiahnuť  ich najlepší klinický analgetický účinok. Zároveň v priestoroch  nášho pracoviska disponujeme  moderne vybaveným infúznym stacionárom, kde umožňujeme  pacientom pohodlnú  aplikáciu  infúznej analgetickej liečby pod dozorom  vyškoleného personálu.

Na pracovisku vykonávame aj  nefarmakologické anestéziologické techniky v liečbe bolesti, ktoré sa podľa po vyšetrení pacienta a stanovení individuálneho liečebného plánu aplikujú pacientom. K uvedeným technikám patrí bankovanie, transkutánna elektroneurostimulácia, akupunktúra a  rehabilitačná liečba.