Služby

Interná ambulancia

V ambulancii poskytujeme komplexnú starostlivosť (prevenciu, diagnostiku a liečbu) pacientom s akútnymi a chronickými vnútornými ochoreniami. 

Vykonávame interné predoperačné vyšetrenia a  v spolupráci s lekármi operačných medicínskych odborov  zabezpečujeme perioperačný  manažment pacienta. 

Poskytujeme poradenstvo v oblasti stravovania a životného štýlu pri ochoreniach spojených s vysokým  krvným tlakom, poruchami   metabolizmu tukov, obezitou, dnou  a podobne.

Druhy výkonov:

  • preventívne vyšetrenia - fyzikálne vyšetrenie, meranie tlaku krvi, laboratórny skríning so zameraním na metabolické ochorenia, ochorenia vnútorného prostredia, obličiek, pečene, štítnej žľazy, vyšetrenie onkomarkerov                 
  • komplexné interné vyšetrenia zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb, kontrolné interné vyšetrenia, dispenzárna starostlivosť, vyšetrenia za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
  • 12 zvodové EKG s popisom
  • 24 hodinové monitorovanie TK s vyhodnotením
  • kompletné predoperačné interné vyšetrenie vrátane zabezpečenia laboratórnych vyšetrení a ďalšej medziodborovej spolupráce potrebnej k  predoperačnému vyšetreniu (RTG pľúc, EKG + popis)
  • interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu (napr. pre potreby komerčných poisťovní)
  • interné vyšetrenie potrebné ku kúpeľnej liečbe
  • podávanie infúznej liečby  na pracovisku infúznej liečby

Pacienti sa na vyšetrenie vopred objednávajú.