Bc. Martina Strižencová

Bc. Martina Strižencová rádiologický technik

Vzdelanie v obore rádiologický technik som získala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v roku 2015.

Odbornú prax ako rádiologický technik som začala vykonávať v tom istom roku vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne a neskôr v Univerzitnej nemocnici Staré mesto v Bratislave.

V súčasnosti pracujem v AgelClinic na rádiodiagnostickom oddelení a operačnej sále.