Mgr. Janka Trávničková

Mgr. Janka Trávničková vedúca sestra oddelenia

Sestra špecialistka v odbore chirurgia – vedúca sestra oddelenia

Odbornú ošetrovateľskú činnosť vykonávam od roku 2011. Pracovala som na I. ortopedicko – traumatologickej klinike UNB Ružinov ako sestra pri lôžku. Zameriavala som sa na predoperačnú a pooperačnú starostlivosť o pacientov na oddelení a taktiež Jednotke intenzívnej starostlivosti.

V súčasnosti sa v AGEL Clinic zameriavam na ošetrovateľský manažment v rámci jednodňovej a ústavnej starostlivosti v odboroch ortopédia, neurochirurgia a plastická chirurgia ako vedúca sestra na oddelení.