Adriána Trubačová

Adriána Trubačová sestra lôžkového oddelenia

  • Vyštudovala som strednú zdravotnícku školu v Trnave, odbor všeobecná sestra.
  • 2001- 2003 Diplomovaná sestra, SZŠ Strečnianska 18, Bratislava 
  • 2008 – 2009 Špecializácia v odbore chirurgia, Univerzita Komenského, Bratislava                                                      
  • 1998 – 2016 som pracovala ako zdravotná sestra na JIS IV. chirurgická klinika UNB Ružinov, Bratislava
  • 2011 – 2013 vedľajší pracovný úväzok na dohodu ako zdravotná sestra v Adeli centre v hyperbarickej  komore                                                                                                                          
  • 10/2016 pracujem v AGEL Clinic ako sestra lôžkového oddelenia